Банкеръ Daily

Общество и политика

Цените на производител в селското стопанство нагоре с 6,0%

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. се повишава с 6.0% спрямо същия период на миналата година, съобщи Националният статистически институт. 

Цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 5.9%, а при животновъдството - с 6.3%. Като най-голямо увеличение на цените през периода януари – март се наблюдава при техническите култури - с 13,0% и фуражните култури със 7,5%. По-високи са цените на царевицата за зърно - с 2.0%, слънчогледа - с 18.0%, сеното от естествени ливади - с 11.0%, и оранжерийните домати - с 21.7%.

Цените на пресните зеленчуци отбелязват спад с 3.6%, и на зърнените култури - с 0,4%. Понижават се цените на: меката пшеница - с 4.0%, ечемика - с 11.5%, фасула - с 15.5%, сеното от люцерна - с 4.3%, оранжерийните краставици - със 17.6%, и ябълките - с 12.1%.

Спрямо същото тримесечие на 2019 г. цените на живите животни се увеличават с 21.1%. Увеличението е в резултат на ръст в цените на: свинете - с 42.3%, едрия рогат добитък - с 12.2%, овцете - с 8.6%, и домашните птици - с 1.3%. При животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на: овчето мляко - с 4.4%, козето мляко - с 16.4%, и кокошите яйца за консумация - с 0.7%. Намаление е отчетено в цените на кравето мляко - с 6.2%, и биволското мляко - с 10.1%.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо 2019 г. се наблюдава повишаване в цените на: зърнените култури - с 6.6%, техническите култури - с 12.1%, фуражните култури - с 8.3%, пресните зеленчуци - с 24.6%, и пресните плодове - с 13.5%.

В животновъдството цените на живите животни нарастват с 11.2%, а на животинските продукти намаляват с 0.2%. Изключение има при цените за кокошките носачки на яйца за консумация, които отбелязват спад от 8.8%.

НСИ регистрира ръст на цените на свинете с 21.6%, на едрия рогат добитък - с 4.3%, и на овцете - с 9.7%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на козето мляко - с 28.5%, и овчето мляко - с 6.1%. Намаление е отчетено в цените на кравето мляко - с 2.0%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във