Банкеръ Daily

Общество и политика

Цената на ел.енергията за битовите потребители се повишава с 3,4% от 1 юли

Днес Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което се утвърждават цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1 юли тази година до 30 юни 2023 година.

От 1 юли цената на електроенергията за битовите потребители се повишава с 3,4 на сто. За клиентите на „Електрохолд Продажби“ /ЧЕЗ/ изменението на крайната цена е с 2,70 %, за „ЕВН България Електроснабдяване“  – с 3,47 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,45 на сто. В тези цени са включени както цената на електроенергията, така и цените на мрежовите услуги.

Постигнатото минимално увеличение от 3,4% е в резултат на  предприетите от КЕВР регулаторни мерки, отбелязват от комисията. "Независимо, че енерго-преносните предприятия заявиха значително повишаване на своите разходи за пренос, Комисията намери резерви в системата, за да неутрализира това увеличение. За да сведе до минимум увеличението за битовите потребители КЕВР предприе три мерки: премахва компонентата – задължения към обществото, увеличава квотата на АЕЦ Козлодуй от 20% на 30% за новия ценови период 2022/2023, както и премахна премиите за значителна част от ВЕИ производителите, като пренасочи освободения финансов ресурс за намаляване на цените на битовите клиенти. Тези мерки дават възможност да бъде компенсирано увеличението на разходите за пренос на електроразпределителните дружества „ЕВН България Електроснабдяване“, „Електрохолд Продажби“ /преди ЧЕЗ/ и ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ и на Енергийния Системен Оператор", пише в становището на КЕВР.

За момента цените на електроенергията за битовите потребители в България остават най-ниските в цяла Европа. В резултат на войната в Украйна, цената на електроенергията в битовия сектор се повиши с 45% в останалата част на континента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във