Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ ЗАЛАГА НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бившият индустриално-аграрен приватизационен фонд Ви-Веста (сега Булвеста холдинг) ще се насочва към малки и средни предприятия със скрит потенциал за развитие. Това ще бъде бъдещата стратегия на холдинга, заяви пред БАНКЕРЪ изпълнителният му директор Видко Виденов. По този начин Булвеста холдинг ще може по-ефективно да контролира дъщерните си дружества. В стратегическия портфейл на холдинга влизат 11 предприятия, в които бившият приватизационен фонд притежава над 34% от капитала. Булвеста ще продължи да увеличава дяловете си в тези дружества за сметка на продажбата на по-малки пакети в други предприятия. Приоритетни отрасли за инвестиране са машиностроенето и хранително-вкусовата промишленост, които заемат по 40% в портфейла на холдинга. По 10% се падат на леката и строителнатя промишленост.


Голяма част от машиностроителните дружества работят за вътрешния пазар. Така например Корела АД - Търговище, в което Булвеста холдинг притежава 34% от капитала, работи изцяло за Варненската корабостроителница.


В момента холдингът притежава дялове в повече от 20 дружества, а в 12 държи повече от над 25% от капитала. През 1997 г. дъщерните предприятия са отчели 2.1 млрд. лв. печалба. Сумата на дивидента, който ще се получи от тези участия, е 500 млн. лева. Дружеството притежава контролните пакети в три предприятия. Това са Унимет-73 - Свиленград, Перла - Нова Загора, и ФЗС Инженеринг - Димитровград.


В програмата на Булвеста холдинг за тази година са предвидени инвестиции за технологично и продуктово обновление на дъщерните предприятия, в които холдингът владее по-значим дял.


Печалбата от 22 млн. лв., която той е постигнал през 1997 г., ще се разпредели като дивидент между акционерите, реши общото събрание, проведено в края на миналия месец. Всичките 10 908 акционери следва да получат по 67.7 лв. дивидент на акция. До няколко месеца се очаква акциите на Булвеста холдинг да излязат на борсата, съобщи още изпълнителният му директор Виденов.


Дружества, в които Булвеста Холдинг АД притежава над 34% от капитала:


Унимет-73 АД, Свиленград 51%


Перла АД, Нова Загора 51%


ФЗС инженеринг АД, Димитровград 51%


Бронз-ТМ АД, Долна Оряховица 47.2%


ЗММ Любимец АД, Любимец 37.7%


Синтерметал АД, Своге 37.3%


Бриз АД, Севлиево 35.3%


ЗММ Драганово АД, с. Драганово 34%


Корела АД, Търговище 34%


Родопи лес АД, Девин 34%


Бертекс АД, Берковица 34%

Facebook logo
Бъдете с нас и във