Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛСТРАД ПРЕГЛЪТНА НАСЛЕДСТВОТО ОТ МИК

Г-н Янчев, много от вашите колеги смятат, че лицензът на държавния застраховател е вързан в кърпа. Каква е позицията на Булстрад?


- Знам, че повечето колеги от частните дружества през последните няколко месеца застъпват тезата, че ДЗИ и Булстрад няма да имат проблем с лиценза, защото, видите ли, държавата участва в тях. Това обаче не звучи сериозно. Все пак ДЗИ съществува от 1946 година. Вярно е, че държавата го е създала, но това е естествено, тъй като по онова време не е имало кой друг да го създаде. Факт е също така, че първият закон, с който се регламентира държавен монопол, е именно в областта на застраховането. Въпреки всичко обаче не мога да се съглася с твърдения от рода, че лицензът ни е гарантиран, защото сме държавно дружество. Това означава да поставят под съмнение 35 години съществуване на Булстрад - време, през което дружеството се е утвърдило на българския пазар като най-големия застраховател на кораби, на самолети, на карго застраховки и на други застраховки, свързани с огромни рискове. През времето на нашето съществуване сме работили със стотици фирми в света и никой досега не е имал претенции към нас. А ако една чужда компания е недоволна заради това, че не си изпълняваме поетите задължения, тя има безброй възможности да ни дискредитира на пазара. Такъв случай обаче в историята на Булстрад няма, или поне на мен не ми е известен.


Какви застрахователни услуги смятате да развивате за в бъдеще и за кои от тях поискахте лиценз?


- Застрахователна компания Булстрад смята да предлага, както и досега, почти всички видове застраховки по раздел II от застрахователния закон с изключение на застраховките, свързани с гаранции по кредити. В някои от застрахователните услуги има включен и този риск, но да се предлагат специализирани застраховки от този тип е просто невъзможно, защото няма у нас такъв пазар. С този рейтинг, който държавата има в момента, е несериозно да се предлагат такъв вид услуги. Да се занимаваш със застраховане на финансови рискове в момента е все едно да надскочиш сянката си.


Булстрад има съучастия в множество финансови и икономически структури. Възможно ли е застрахователната компания да се преобразува в холдинг?


- Холдингът би ни дал предимства, но само при определени обстоятелства. Създаването на холдингова структура само по себе си изисква необходимите икономически условия. Преобразуването е естествен процес и той рано или късно ще стане. Опитът у нас отпреди няколко години обаче показа как се създадоха множество холдинги, от които сега не остана нищо освен името. Те бяха едни изкуствени структури, а ние не желаем да бъдем такава.


Някои медии доста са потрудили през седмицата да обяснят на читателите си, че в Дирекцията за застрахователен надзор има постъпили жалби срещу Булстрад. Каква е истината в случая?


- Какво означава жалба? Всяка една застрахователна полица представлява застрахователен договор със съответните права и задължения за страните му - застраховател и застрахован. Всеки гражданин, който не е доволен от нещо, може да се жалва, това е негово конституционно право. Но това, че се жалва, не му дава на практика повече права, тъй като той се е подписал под застрахователен договор. В повечето от случаите обаче, ако застрахованият прочете много внимателно клаузите на подписания от него договор, той не би подавал жалба. Темата за жалбите се раздуха малко повече, поради това че, видите ли, имаме нов закон за застраховане, имаме дирекция за застрахователен надзор и всички недоволни имат възможност да се оплачат от некоректните застрахователи.


Не трябва обаче застрахователният надзор да се превръща в бюро жалби. Всеки застрахован може да защити интереса си по много начини, включително в съда. За застрахователния надзор е по-важно да следи дали застрахователите спазват общите условия на сключваните от тях договори и ако бъдат констатирани нарушения, да се пристъпи към санкциониране. Това е много по-съществена функция на надзорниците, отколкото да разглежда жалби, които в повечето случаи се оказват неоснователни.


В Дирекцията за застрахователен надзор до момента са постъпили десет жалби срещу Булстрад. В по-голямата част от случаите става дума за застраховки, сключени в МИК, а една от жалбите е от 1973 г. и в него неправомерно се замесва името на Булстрад, тъй като той се отнася за друг застраховател - ALIANZE.


Колко са застрахованите в Булстрад в момента?


- Ние имаме няколко стотин хиляди сключени застрахователни полици, като само по задължителните застраховки Гражданска отговорност техният брой е 300 000, а Злополука - около 200 000. Ако съпоставим броя на оплакванията спрямо сключваните застраховки, ще видим какъв нищожен процент са те.


В случая обаче по-важното е не броят на подадените жалби, а дали те са основателни. Ние разгледахме всичките девет отправени срещу нас оплаквания, но само в едно от тях открихме основание застрахованият да има претенции. В случая ставаше дума за щета по Гражданска отговорност, размерът на която не бе определен правилно и за това ние доплатихме около 500 000 лева.


Тежи ли ви наследството на МИК, който се вля преди две години в Булстрад?


- Определено да. Трябва обаче да се отбележи и фактът, че обединението все пак бе първото в най-новата история на застраховането в България. Това само по себе си означава, че за нас обединението си бе едно предизвикателство. Въпреки сериозната предварителна работа обаче това, което заварихме в дружеството, съвсем не беше това, което очаквахме. МИК имаше много забавени плащания по автомобилни застраховки, необслужвани задължения по застраховките Зелена карта и щети по имуществено застраховане. Най-голямата тежест от наследеното за нас обаче се оказаха нерешените или забавени случаи по рисковете за кражба на автомобили. Само за миналата година ние изплатихме задължения на МИК, свързани с около 500 автомобилни кражби. Естествено около автомобилната застрахователна компания не всичко е толкова негативно, тъй като след обединението ние освен пасивите получихме един сравнително добър портфейл. А ако работиш активно с него, както всъщност ние се опитваме, ще се получат едни повече от задоволителни показатели. Всъщност резултатите са вече налице и ако преди в МИК е имало средно по 300-400 кражби годишно, то в Булстрад те са не повече от 30-35 или десет пъти по-малко.

Facebook logo
Бъдете с нас и във