Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГЕРИЪН ЛЪКИ ФЛАЙТ ЩАСТЛИВО СЕ ПРИЗЕМИ В СПИСЪКА НА КРЕДИТНИТЕ МИЛИОНЕРИ

Каре авиокомпании се подвизават в списъка на кредитните милионери, и то с доста солидни суми. Удостоените с тази чест са Балкан, Джес Еър, Еър Виа и Бългериън лъки флайт. За задлъжнялостта на авиокомпания Балкан - един от виновниците за фалита на Стопанска банка, ТСБанк, МИНЕРАЛБАНК, ПЧБ и БАЛКАНБАНК, в.БАНКЕРЪ е писал многократно. Но и финансовите пилотажи на Джес Еър, Еър Виа и Бългериън лъки флайт са не по-малко интересни от тези на държавния авиопревозвач, та дори и само поради факта, че общо дължат на четири банки над 40 млрд. лева. Обикновено това са кредити, ползвани от 1993 г. - нередовно обслужвани, предоговаряни, разсрочвани, редуцирани, носещи загуби на отпусналите ги финансови институции и в крайна сметка останали непогасени.


Къде са излетели парите? За да се отговори на този въпрос, е необходимо основно да се провери дейността и счетоводството на въпросните компании - нещо твърде трудоемко, за което трябва и време, и екипи от специалисти. Много по-лесно обаче може да се отговори на не по-малко интересния въпрос кога, как и на какво основание са отпускани въздушните заеми.


Авиощастливците от Бългериън лъки флайт ООД например са вземали кредити само от МИНЕРАЛБАНК. Тесните взаимоотношения банка-компания се установяват през март 1994 година. По това време дружеството вече е на авиационния пазар. То е член на международната организация на гражданските авиации IKAO, европейската организация за бизнесавиация ЕVAA и IATA. Ръководи го генералният директор Валери Григоров. Дружеството организира и извършва бизнесполети с един деветместен самолет Piago Avanti P-180. Бългериън лъки флайт обаче има намерение да разшири дейността си по отношение на бизнесполетите. На това навежда и разработената инвестиционна програма Регионални въздушни линии, изпълнявани по разписание. За реализирането й са необходими 300 хил. щ. долара, които авиокомпанията смята да използва за ангажиране на самолет SAAB 340А. Бългериън лъки флайт се обръща към МИНЕРАЛБАНК с молба да я кредитира с тази сума, като заявява, че ще върне заема за шест месеца при 18% годишна лихва. Като обезпечение по него тя предлага да издаде в полза на банката запис на заповед. Същевременно Бългериън лъки флайт уведомява кредитната институция, че по сметките си в нея има наличности от 1.9 млн. лв. и 27 852 щ. долара.


Банката отпуска заема на 10 март 1994 г. при условията, предложени от авиокомпанията. Тя от своя страна предоставя запис на заповед за 342.2 хил. щ. долара, със срок на действие до 17 септември 1994 година. Веднага след това Бългериън лъки флайт кандидатства за втори кредит. В молбата си до същата банка тя пише, че е предприела стъпки за разширяване на дейността си по проекта Регионални въздушни линии, изпълнявани по разписание.


В момента Бългериън лъки флайт е в състояние да възстанови получените от банката средства значително преди срока на падежа на заема. Това възстановяване на средствата би довело до ограничаване на възможността проектът да се изпълни в неговата цялост и завършеност. За да не се затруднява работата по цялостното осъществяване на проекта, на Бългериън лъки флайт ще са й необходими 1 млн. щ. долара. Към момента БЛФ може да разчита на собствени средства в размер на 200 хил. щ. долара, а недостигащите 800 хил. щ. долара търси да покрие чрез банков кредит. Имайки предвид добрите взаимоотношения и прецизната ни работа с БСИ МИНЕРАЛБАНК, бихме искали да ви предложим да ни бъде удължен срокът за ползване на заемните средства от 300 хил. щ. долара до 20 декември 1994 г. и да ни бъде отпуснат допълнителен кредит от 500 хил. щ. долара за същия срок, което значително би ни облекчило за осъществяването на започнатия проект, се казва в молбата на Бългериън лъки флайт до МИНЕРАЛБАНК.


Веднага се набива на очи едно странно обстоятелство. По първоначалните разчети осъществяването на проекта Регионални въздушни линии, изпълнявани по разписание би трябвало да струва само 300 хил. щ. долара, но съвсем скоро сумата скача повече от три пъти - до 1 млн. щ. долара. Очевидно или мениджърите на компанията не могат правилно да планират дейността си, или са обсебени от синдрома на бързото преуспяване. И в двата случая рискът за МИНЕРАЛБАНК да си върне парите се увеличава. Въпреки това банката залага на клиента си и изпълнява по-голямата част от неговите искания. Освен че с Анекс N1 е разсрочено погасяването на първия заем, на 10 май 1994 г. тя отпуска нов кредит на Бългериън лъки флайт. Сумата му обаче е 300 хил. щ. долара, а не исканите от авиокомпанията 500 хил. щ. долара. Кредитът трябва да бъде погасен до 29 декември 1994 г. заедно със задължението по мартенския заем. Той също е обезпечен със запис на заповед в полза на МИНЕРАЛБАНК за 342.2 хил. щ. долара.


Това че Бългериън лъки флайт има проблеми с обслужването на удвоеното си вече задължение към МИНЕРАЛБАНК, личи от молбата й за разсрочване от 20 декември 1994 г. - т.е. девет дни преди срока за окончателно разплащане. Аргументите са все така благовидни - разработване на друга пазарна ниша Чартърни туристически полети. А за тежест са приложени договори с туристическите комплекси Златни пясъци, Ривиера, Албена и с грандхотел Варна. За осъществяването на новата си програма Бългериън лъки флайт има намерение да наеме самолет Boeng 737-200 с карговрата. И, разбира се, по традиция иска от банката нови 350 хил. щ. долара, които заедно с разсрочените стари кредити да погаси в срок от една година. С други думи, ако получи поредните 350 хил. щ. долара, авиокомпанията обещава да върне до края на 1995 г. на МИНЕРАЛБАНК всички свои задължения по главници - 950 хил. щ. долара, и лихвите по тях - 135.4 хил. щ. долара.


Логично е да се допусне, че този път банката се е усетила и е затворила здраво кранчето за авиаторите. Колкото и странно обаче да изглежда, нещата се развиват по друг начин. МИНЕРАЛБАНК подписва Анекс N2 към договора за кредит от март 1994 г. за увеличаване на размера му с още 350 хил. щ. долара, които заедно със старите 300 хил. щ. долара следва да се погасят до 29 юни 1995 година. Удължени са и сроковете за издължаване на заема, отпуснат през май 1994 година. Единственото оправдание на кредитната институция за постоянните разсрочвания е, че до средата на 1995 г. Бългериън лъки флайт обслужва всички лихви и част от главниците. Но всички главници авиокомпанията така и не е в състояние да плати и това доказва поредният запис на заповед, който тя дава на МИНЕРАЛБАНК на 20 юни 1995 г. - девет дни, преди да настъпи падежът на задължението й, договорен в Анекс N2. Той е за 907.2 хил. щ. долара, които трябва да се платят до 30 декември 1995 г. на вече изпитващата ликвидни затруднения МИНЕРАЛБАНК.


Разсрочванията между длъжник и кредитор стават като добър ден и три месеца след последния реверанс към нея Бългериън лъки флайт отново се моли на МИНЕРАЛБАНК да удължи погасителния срок по стария дълг, който е намалял до 775 хил. щ. долара. Традицията изцяло е спазена и авиокомпанията иска нови 200 хил. щ. долара. И пак по традиция МИНЕРАЛБАНК изпълнява молбата, като с подписания на 18 септември 1995 г. Анекс N4 удължава срока до 30 декември 1997 година. Този анекс по правило е скрепен с нова запис на заповед от Бългериън лъки флайт, с който тя се задължава на 30 декември 1997 г. да върне на МИНЕРАЛБАНК над 1.2 млн. щ. долара.


Идва 1996 година. Почвата под краката на МИНЕРАЛБАНК става твърде ронлива. Банката е в перманентна неплатежоспособност и опашки от изнервени вложители обсаждат клоновете и офисите й. Не по-добре, изглежда, се чувства и Бългериън лъки флайт във въздуха. Компанията вече просрочва плащанията си не само по главниците от заема, но и по лихвите. През март 1996 г. шефовете на кредитната институция блокират сметките й поради неплатени лихви. По това време Бългериън лъки флайт дължи на МИНЕРАЛБАНК 831.2 хил. щ. долара - по главници, и 150.2 хил. щ. долара - по лихви. Авиокомпанията обаче не се отчайва и предлага нов план - този път за излизане от тежкото положение, в което е изпаднала. Централно място в него заема обещанието до края на 1996 г. да погаси задължението си от 987.3 хил. щ. долара.


На 17 май 1996 г. МИНЕРАЛБАНК е обявена под особен надзор и е затворена. Но и този печален факт не стимулира Бългериън лъки флайт да върне парите. Необслужваният дълг трупа лихви и към края на март 1997 г. задълженията й по главници и лихви вече надхвърлят 1.1 млн. щ. долара. След обявяването на 28 март 1997 г. на МИНЕРАЛБАНК в несъстоятелност тези задължения стават незабавно изискуеми. Това припомнят на Бългериън лъки флайт и синдиците на банката в писмото си от средата на май същата година. На 10 декември 1997 г. те пишат второ писмо, а третото е пратено на 5 февруари 1998 г., като дългът вече наближава 1.3 млн. щ. долара. Тези искания обаче не стряскат щастливата българска авиокомпания. Тя не се впечатлява от факта, че каца и в срамния списък на кредитните милионери.


Днес на МИНЕРАЛБАНК й остава последната мярка - да даде своя длъжник на следствието и по съдебен ред да се опита да събере парите си, отлетели в неизвестна посока на крилата на Бългериън лъки флайт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във