Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛГАРТАБАК ЩЕ ОСТАНЕ МОНОПОЛИСТ И СЛЕД ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Най-продавана българска стока в началото на века е бил тютюнът, а и до днес нещата не са се променили съществено. От 1960 г. ДСО Български тютюни ръководи производството и стопанската дейност на тютюневата промишленост, а Булгартабак - външнотърговските отношения. През златните 1964 и 1966 г. страната ни заема първо място в света по производство на тютюн и цигари на глава от населението. Тогава, в сравнение с предвоенния период, световното производство на цигари нараства 3.5 пъти, а българското - 5.5 пъти. През 1966 г. България заема първо място в света по износ на цигари. Външните продажби на Булгартабак достигат 23.6 милиарда къса. По-назад остават САЩ - с 23.1 милиарда, и Великобритания - с 12.8 милиарда къса. Естествено по времето на социализма пазарът ни беше осигурен преди всичко по силата на международното разпределение на труда в СИВ.


Булгартабак холдинг е създаден през 1993 година. Той обединява 23 дъщерни акционерни дружества със 100% държавно участие и други 22 предприятия, в които държи до 30% от капитала.


каре


Първата програма за приватизация на Булгартабак холдинг бе предложена от правителството на Жан Виденов. Планът предвиждаше да се запази поне 25% дял на холдинга във всичките му дъщерни предприятия, а заедно с дела на държавата да бъде осигурена блокираща квота от 34% в тях. Програмата така и не се осъществи, но в първата вълна на масовата приватизация бяха включени четиринадесет от дъщерните фирми, като бяха предложени по 20% от капитала им. Преди това Rothmans и Socotab придобиха миноритарни дялове в цигарените фабрики София и Кърджали при увеличението на капитала на дружествата. Говореше се, че Philip Morris има интерес към фабриката в Благоевград, но според осведомени сериозни разговори така и не са били водени.


Схемата за приватизация, предложена от бившия министър на търговията Атанас Папаризов, бе съобразена най-вече с амбициите на тогавашните мениджъри на холдинга, водени от Спас Гелемеров. В групата отговорни фактори влизаха неговият съгражданин от Гоце Делчев Иван Биларев, Евтим Сапаревски и Евгени Евгениев. Тяхна беше както идеята за създаването на приватизационния фонд Никотиана, така и за регистриране на кооперацията Български тютюни. Последната трябваше да осъществи работническо-мениджърската приватизация на предприятията от бранша. Офертата на мениджърите, подадена до Агенцията за приватизация, бе на стойност 7 324 502 000 лева. Срещу тази сума те поискаха половината от държавната собственост в цигарените фабрики и 100% от акциите на холдинга. Мечтите на групата мениджъри и стоящите зад тях икономически групировки се изпариха окончателно в началото на март, когато служебната министърка на търговията Даниела Бобева смени ръководството и начело на Булгартабак холдинг застана бившият шеф на тютюневата фабрика в Хасково Бойко Кишков. На бял свят излязоха доста нелицеприятни факти за


дейността на бившето ръководство


Оказа се, че вземане от Ирак в размер на 29.766 млн. щ. долара срещу износ на цигари е осчетоводено като загуба на холдинга. Сделката е била извършена в периода 1985-1988 г. на основата на междуправителствена спогодба, а иракчаните никога не са отричали своето задължение. По подобен начин стоят нещата и със задължение на Никарагуа за 1.9 млн. щ. долара. Очевидно и двата случая трябва да се решат на междуправителствено ниво.


Много шум се вдигна около преоформянето на дълг на ПИМБ като дялово участие на Булгартабак холдинг в кредитната институция. Главно действащо лице е фирмата Ей Си Джи, която изнася цигари на обща стойност 8.256 щ. долара, а ПИМБ става гарант по сделката. В крайна сметка фирмата не плаща на холдинга взетите от нея цигари. През октомври 1993 г. дължимата сума вече е 10.597 млн. щ. долара. Банката плаща ефективно по гаранцията само 250 млн. лв., а 320 млн. лв. са преоформени като акционерно участие на Булгартабак холдинг в ПИМБ. Според запознати тогава холдингът е възмезден само за главницата на задължението. Бившите му шефове опрощават лихви, които в началото на 1995 г. са били близо половин милион долара!


В момента държавата притежава 87.13% от акциите на холдинга, индивидуалните акционери държат 2.37%, ПФ Отечество има 2%, ПФ Българо-холандски - още 2%, ПФ Централен - 0.4 процента. Преди десетина дни ПФ Никотиана продаде своя пакет от 6.2 процента. Заявената на борсата цена беше почти 4 млрд. лева. Купувачът е неизвестен, а през изминалата седмица на телефоните на фонда не отговаряше никой.


Първата стъпка от новата стратегия


на правителството за преструктуриране на тютюневия бранш на практика бе направена, когато акциите на държавата в дъщерните дружества изцяло бяха прехвърлени на името на Булгартабак холдинг. По този начин делът на дребните акционери в холдинга намаля до 7 процента.


Следващата стъпка е създаването на четири мегаструктури в рамките на дружеството - за изкупуване и преработка на тютюн, за производство на цигари, за доставка на спомагателни материали и за търговия с тютюни и тютюневи изделия на вътрешния пазар. По този начин управлението на холдинга се централизира.


Напоследък се говори, че моделът на приватизация в тютюневия отрасъл ще бъде близък да използвания във Франция. За да защити държавния монопол СЕИТА от враждебно придобиване, френското правителство създаде група стратегически инвеститори, като сред тях не фигурираха компании от бизнеса с тютюн и цигари.


Конкретно в нашия случай засега големите западни компании намекват, че ги интересуват контролни пакети акции от българските цигарени фабрики и те не биха играли за миноритарен дял в холдинга. Все още обаче е рано да се прогнозира как ще бъде продаден българският тютюн. Вероятно ще се вземе предвид мнението и на чуждестранния инвестиционен посредник по сделката. Според Агенцията за приватизация той ще бъде определен в началото на следващата година.


Таблици с източник B.A.T.


Световен пазарен дял на производителите на цигари


China Monopoly 31%


Други 26%


Philip Morris 16%


BAT 13%


Reynolds 6%


Rothmans 3%


Japan tobacco 5%

Facebook logo
Бъдете с нас и във