Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩИ МОГАТ ДА СТАНАТ ПЕЧЕЛИВШИ

Един от най-важните въпроси покрай сделката за Българска пощенска банка се оказаха преговорите около договора на банката с Български пощи. Номура интернешънъл искаше да сключи дългосрочен договор и да получи изключителното право да ползва пощенските офиси. Във връзка с това е било отправено и запитване към Комисията за защита на конкуренцията дали предоставянето на такова право само на една банка не създава монопол. Ръководството на Български пощи АД е на мнение, че клоновата мрежа е публична и всеки, който предложи добри условия, би трябвало да има възможност да я ползва. След като обаче базираната в Лондон инвестиционна банка се отказа от надпреварата, на останалите двама кандидати бе предоставен за подписване


действащият договор


между банката и пощите. Новите собственици от ALICO и CEH са приели досегашните условия и не са предявили искане за получаване на изключителни права. Договорът, сключен преди година, включва задължението за изплащане на всички разходи, свързани с поддържането на съответното помещение, гарантиране на сигурността и заплащане на застраховка.


Според договора за продажба новите собственици се задължиха да увеличат капитала на банката с 20 млн. долара и това ще намали дела на другите акционери, сред които е и Български пощи АД. Ние ще работим с БПБ - заяви пред в.БАНКЕРЪ директорът на Български пощи АД Венцислав Кръстев - по силата на традицията и по силата на това, че сме основатели на банката, дори и нашето участие в капитала да намалее. Няма обаче да пренебрегваме всяко добро предложение, което ни се прави от други банки. Освен БПБ в сградите на пощите над 1000 свои клонове има и Държавната спестовна каса.


Ръководството на Български пощи изчаква да приключи процесът на
лицензиране на застрахователните дружества


за да предложи на всички получили разрешение да продават застраховките си по пощенските клонове. Както стана ясно при подписването на сделката за Българска пощенска банка във Варна, чрез офисите на банката ще се предлагат застраховки на AIG - Общо застрахователно дружество.


През тази година нашите пощи са получили като помощ от бюджета само 5% от нужните им средства и според шефа им Венцислав Кръстев институцията няма да е на загуба. А през следващите години би могла дори да постигне малка печалба. В страните от Централна и Източна Европа правителствата са се опитали по различен начин да подпомогнат финансово тези институции. Румънските пощи ще извършват голяма част от разплащанията в страната, което им е гарантирано със закон, а и са получили под формата на помощ значително количество компютри и транспортни средства. В Унгария пощите също са позволили на много банки да използват клоновата им мрежа. Българските пощи имат


3081 станции


и обслужват около 5900 населени места в страната. Голяма част от клоновете, особено в селата и малките градове, по никакъв начин не могат да покрият своите разходи за осветление, отопление и заплати. Към това се прибавят и сериозните суми, които отиват за транспортни разходи, значително утежнени от стария автомобилен парк.


Пощите обаче са задължени да доставят писмата, колетите и вестниците независимо колко им струва това. Основната пощенска дейност - доставяне на писма, колети и пощенски записи, осигурява едва 30-35% от всички приходи на Български пощи АД. Пощите имат и няколко много големи клиенти като Българска телекомуникационна компания, Българска пощенска банка, Държавна спестовна каса, Националния осигурителен институт. Част от плащането на сметки за ток, вода и отопление, особено в по-малките градове, също се извършват чрез пощите. Центърът за масова приватизация активно използва клоновете както при първата, така и сега, при втората вълна на боновото раздържавяване. Нашето нещастие - твърди директорът на пощите Венцислав Кръстев - е в това, че ни се възлага инкасиране на суми от граждани в селата и в


труднодостъпните райони


а в градовете, където разходите ни за дейност са най-малки, а приходите най-големи, фирмите предпочитат да си ги събират сами.


До няколко месеца в няколко окръжни центъра ще се открие възможност за изпращане и получаване на електронна поща. За целта е предвидена и специална рекламна кампания. Естествено


модернизацията


на една толкова голяма структура ще изисква сериозни инвестиции, които сега пощите не могат да си позволят. Бъдещите доходи ще са силно зависими от общото икономическо положение в страната ни. Пощите имат достатъчен ресурс от сгради, които могат да бъдат предоставени на банки и застрахователни компании, но е истина, че те ще имат нужда от сериозна реконструкция, за да могат да бъдат използвани. Друг значителен източник на приходи може да бъде рекламата, но тя ще се активизира само ако мнозинството от хората у нас имат достатъчно пари, за да си позволят закупуването на повече стоки извън основните. Когато това стане, може би ще се заговори и за приватизация на пощите. Но няма да е скоро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във