Банкеръ Daily

Общество и политика

Българските градове не спират да мислят в зелено

Българските градове не са сред най-богатите в Европа, но не спират да мислят за зелени политики.

"Градовете трябва да са за хората, а не за автомобилите и фабриките", категоричен е кметът на Русе Пенчо Милков. Според него промяната в отношението ни към околната среда трябва да се наложи като общоевропейска и държавна политика и да стане част от ежедневието на всеки. Включването на екологичната компонента при изчислението на данъка върху МПС е непопулярна, но необходима мярка именно в тази посока, която държавата е предвидила две години преди въвеждането ѝ в Русе, уточняват от крайдунавската община.

Друга стъпка към опазването на околната среда в община Русе е свързана с управлението на отпадъците. През последните месеци новият договор за управление на сепариращата инсталация води до значително увеличение в отделяния за повторна употреба отпадък и намаление на количествата, отиващи на депо с до 30 процента.

Заедно с това община Русе работи съвместно с БАН и Русенския университет „Ангел Кънчев“ по проекти за декарбонизация на обществения транспорт. Така освен електробусите, които вече пътуват по русенските улици, се мисли и за доставката на автобуси, задвижвани от водород. "Русе е един от най-зелените градове с над 60 хиляди регистрирани дървета. Подкрепихме и ще продължим да съдействаме за случването на по-малки и по-мащабни залесителни инициативи, каквато е „Новата гора на Русе“, отбелязва кметът Милков.

Европейската комисия обяви 100-те неутрални по отношение на климата до 2030 г. градове в Мисията на Европейския съюз. Сред тях са и Габрово и София - единствените представители от страната ни, които са включени в т.нар. Мисия на първите 100 климатично неутрални и интелигентни градове. В тези 100 града жевият 12% от населението на ЕС и очакванията са те да бъдат водещи центрове за постигане на климатична неутралност и да се превърнат в европейски иновационни хъбове.

Мисията на градовете ще получи 360 млн. евро от финансирането финансирането на Horizon Europe за периода 2022 – 2023 г. по този проект. Ключов елемент е разработването на договори за климата от избраните градове, адаптирани към конкретните местни условия, обявиха от община Габрово. Всеки договор ще включва план за действие, времева рамка и инвестиционна стратегия с цел постигане на климатична неутралност до 2030 година. Те ще бъдат създадени в сътрудничество между регионалните и местни власти, гражданите, академичните и научните среди, бизнеса. Градовете ще ползват техническа помощ, работа в мрежа, споделяне на добри практики чрез специално създадена за мисията платформа „Градове с нулеви емисии“.

Иновациите, гражданите и регионите са в центъра на решенията за постигане на климатична неутралност в Европа. Сътрудничеството, съвместното очертаване на предизвикателствата с гражданите на градовете и споделената отговорност при реализирането на инициативите за всеки град са в основата на мисията на първите 100 климатично неутрални града.

Предимствата за София включват персонализирани съвети и помощ от специалната Платформа на мисията, управлявана от NetZeroCities. Важно е да се отбележи, че с одобрението на София като един от лидерите се отключва достъпът до допълнително финансиране и възможност за присъединяване към големи иновационни дейности и пилотни проекти, отбелязват от столична община. Мисията също така предоставя възможности за работа в мрежа, обмен на най-добри практики между градовете, подкрепа при включване на гражданите във вземането на решения и висока видимост - повишен политически профил на София и привлекателност за инвестиции и квалифицирани работници.

Изследователските и иновационни действия ще се насочат към чистата мобилност, енергийната ефективност и зеленото градско планиране и ще предложат възможност за изграждане на съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството в синергия с други програми на Евросъюза.

Мисиите са новост на Horizon Europe и подкрепят приоритетите на Комисията като Европейската зелена сделка, Европа в цифровата ера, Европейския план за борба с рака, Икономика за хората и Новия европейски Баухаус.

Следващи стъпки

Комисията ще покани 100-те избрани града да разработят договори за климатични градове, които ще включват цялостен план за неутралност на климата във всички сектори като енергетика, сгради, управление на отпадъците и транспорт заедно със свързани инвестиционни планове. Този процес ще включва граждани, изследователски организации и частния сектор. 

Нашите градски райони са дом на 75% от гражданите на Европейския съюз. В световен мащаб градските райони консумират над 65% от световната енергия, което представлява повече от 70% от емисиите на CO2. Ето защо е важно градовете да действат като експериментални и иновационни екосистеми, за да помогнат на всички останали в техния преход да станат неутрални по отношение на климата до 2050 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във