Банкеръ Daily

Общество и политика

Български проект е отличен с европейската награда „Натура 2000“

Българският проект „Партньорство за опазване на вековните гори на България в „Натура 2000“ бе отличен със специалната награда на европейските граждани, при връчването на първите награди „Натура 2000” на церемония в Брюксел.

Проектът е ръководен от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Министерството на земеделието, храните и горите, WWF България, Асоциацията на парковете в България и Сдружението за дива природа Балкани. Той спомогна за уреждането на конфликтните интереси във връзка с определянето на свързани с горите защитени зони по „Натура 2000“.

Партньорите са извършили обширни проучвания и картографиране, за да се изготвят опис на старите гори в държавните горски местообитания. Окончателният списък с територии е бил одобрен от заинтересованите страни по време на дълъг процес на обмен и консултации. Процесът е успял да доведе до определянето на допълнителни 109 300 хектара стари гори за защита и опазване от сеч.

Сред победителите са проекти от Финландия, Франция, Белгия, Испания и трансграничен проект, включващ партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия и Украйна.

„Натура 2000“

е широка европейска мрежа от близо 27000 защитени обекта, която покрива повече от 18% от сухоземната територия на ЕС и около 9% от морската такава. Тази мрежа има за цел опазването на европейското природно богатство и подсигуряването на дългосрочното оцеляване на най-ценните и най-застрашени видове в Европа, като същевременно се насърчава устойчивото земеделие и икономическа дейност.

Наградата е отворена за всеки пряко ангажиран с управлението или комуникацията, свързани с европейската мрежата „Натура 2000“, в това число бизнес, държавни органи, НПО, доброволци, земевладелци, образователни институции или физически лица. Тази година бяха получени 85 кандидатури, от които бяха подбрани 27. След това специално жури избра победителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във