Банкеръ Daily

Общество и политика

Български евродепутат предлага разширяване на обхвата на Фонда за справедлив преход

Искаше ми се обхватът и механизмът на действие на Фонда за справедлив преход да се обсъжда и приема в нормална обстановка, на база на реалните цифри за състоянието на икономиката след като отмине здравната криза. Явно обаче, волята на мнозинството е друга. Това заяви ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов по време на заседание на Комисията по околна среда. 

Фондът за справедлив преход е един от основните елементи за реализиране на европейската зелена сделка. Комисията обсъди доклад по Фонда за справедлив преход, който представен през януари от Европейската комисия като един от основните инструменти, с който държавите-членки ще бъдат подпомогнати, за да успеят да постигнат неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Като докладчик от страна на социалистите в Комисията по транспорт и туризъм, Витанов внесе три важни предложения. Първото предложение е осигуряване на справедлив преход за работниците, но и за самоосигуряващите се лица.

„От решаващо значение е да се инвестира в човешкия капитал с политики за подобряване на мобилността на работната ръка, за да се избегнат високите нива на безработица в най-засегнатите региони. Ето защо предложих да се включи подкрепата за доходите и субсидии за мобилност на работници, които трябва да се преместят на нова работа в друго населено място. Считам, че в обхвата на Фонда трябва да бъде включена подкрепа и към самоосигуряващите се лица, защото те са най-уязвими и плащат най-тежка социална цена от големите структурни промени на икономическия модел“, подчерта Витанов.

Второто предложение на евродепутата е за въвеждане на нов източник на приходи за бюджета на ЕС под формата например на т.н. въглероден граничен данък за трети страни, които предлагат на вътрешния пазар стоки и изделия, неотговарящи на екологични стандарти на ЕС.

„Това е начинът да се създаде подходяща финансова рамка за Фонда и да се осигурят равнопоставени условия за европейската промишленост и допълнителни средства за финансиране на политиките, ограничаващи емисиите“, аргументира предложението си Витанов. 

Последното му предложение е за осигуряване на плавен преход и сигурност на доставките на енергия.

„Не всички държави разполагат с достатъчно вятър, слънце и вода, за да произвеждат достатъчно възобновяема енергия. Ето защо, трябва да гарантираме, че природният газ може да се използва за преходния период до 2050 г. като енергиен източник, но при определени условия: инвестиции за модернизиране и замяна на съществуваща високоемисионна инфраструктура. Въглищните централи могат да се преструктурират в работещи с природен газ, като първа стъпка в рамките на прехода. Ролята на природния газ, като преходно гориво в енергийния микс в близко бъдеще е от ключово значение, докато бъдат разработени достъпни алтернативни технологии“, добави Витанов.

В началото на годината  бе съобщено, че Фондът за справедлив преход на Европейската комисия ще отпусне 458 млн. евро на България за периода 2021-2027 г., с което да се помогне на страната ни да осъществи преход към по-чиста икономика. Сумата, определена за България, е пета по размер след тези на Полша, Германия, Румъния и Чехия. Общият размер на планираната помощ от Фонда възлиза на 7,5 млрд. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във