Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРО-РУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЗА ГАЗА - БЕЗ ЛИЧНА УПОТРЕБА

Леонид Керестеджиянц - посланик на Руската Федерация в Република България:


Мисля, че този протокол поставя началото на добри търговски отношения. Проблемът беше не в газа, а в механизма на получаването му в България. Ние поставихме основата на разрешаване на проблема.


Коментарът на Румен Овчаров по отношение на Русия изглежда твърде негативен. Аз не разбирам опитите всичко да бъде отхвърлено. В това има нещо неприемливо. Хора, които искат доброто на своята страна, не могат да говорят така.


Александър Семерньов - търговски представител на Руската Федерация в Република България:


Бих казал, че сега двете страни са в качествено нов етап от своите отношения. Перспективите се очертават главно в енергийния сектор - по ремонтните работи в АЕЦ Козлодуй, по доставките и транзита на петрол.


След посещението на вицепремиера Евгений Бакърджиев в Москва отпада напрегнатият проблем за продажбите и преноса на руски газ за България. Така вратите и на двете страни се отварят за активизиране на търговията като цяло.


Такова животно нема! - тръбят вече цяла седмица политици и определени кръгове по повод на Протокола за българо-руските газови отношения, който подписаха на 20 март в Москва президентът на руския газов гигант РАО Газпром Рем Вяхирев и българският вицепремиер Евгений Бакърджиев. Такова животно нема! - пригласят отделни медии и привеждат цитати, аргументи или разни догадки, чийто общ знаменател може да бъде сведен единствено до онова търсене на теле под вола, станало нарицателно в обществото ни през последните години.


Най-много точки в зооотрицанието натрупа бивше енергийно величие със съзвучна на акцията фамилия. От страниците на вестниците, от екрана на телевизията заваляха апокалиптични предупреждения за поражението ни в Москва, за отказа на България от националните интереси, за изключително високата цена, платена от страната ни...


Вместо аргументи пораженските глашатаи цяла седмица повтаряха голи констатации от сорта на формулата за определяне цената на газа остава непроменена, посредниците остават същите, транзитните такси ще бъдат намалени, количествата транзитиран газ са значително по-малки от съгласуваните през 96-а година, съотношението е 29 милиарда срещу сегашните 19 милиарда...


Въпросите кой и защо спретна поредната газова инсинуация имат еднозначен отговор. Ясни са и причините, и движещите я лостове. До болка познат е и механизмът на разрастването й - подхвърлят се не съвсем ясни предположения, навързва се на пръв поглед логична верига, елементите й се повтарят нееднократно от различни ъгли и различни лица. От определен момент нататък предположения вече се третират като факти, следват обвинения... И иди доказвай, че не си камила.


Когато говорим обаче за газовия протокол, подписан на 20 март в Москва, не можем и нямаме право да търсим каквито и да са камилчета. Поне тези, които се считаме българи. Защото текстовете на протокола са ясни и еднозначни.Защото формулировките изключват каквото и да е тълкуване или скрити последици. Защото, в крайна сметка, те в максимална степен защитават българските интереси и българската национална сигурност.


С този протокол се поставя макрорамката на новите газови отношения между България и Русия. А тя е:


По доставките. Собственикът на газа Газпром и българската държавна фирма Булгаргаз договарят директно търговските доставки за страната ни до 2010 г. чрез 100% газпромовската фирма Топенерджи. При нарушаване на собствеността на капитала на Топенерджи правоприемник на всички права и задължения по дългосрочния търговски договор става друга 100% газпромовска фирма - Газекспорт. Последният текст вече е част от дългосрочния търговски договор, парафиран от експертите на Газпром и Булгаргаз на преговорите през миналата седмица в София. Част от договора са и гаранциите, че до 2010 г. Газпром ще доставя директно на България, без посредници, нужните й количества руски газ.


Парафирани са и всички текстове на договора за доставки с изключение на цената. В дългосрочния договор тя наистина се определя по формула и методика. В протокола, подписан след завършване на първия тур от преговорите, са записани предложенията на всяка от страните. Окончателното договаряне ще бъде извършено на втория тур от експертните преговори в периода 13 - 15 април в Москва.


По транзита. Транзитът на руския газ ще се осъществява само от Булгаргаз, който поема грижите за него на румънска и на българска територия. Договорът е директно между Газекспорт и Булгаргаз и също е до 2010 година. Постижение за страната ни тук е текстът, с който Газекспорт гарантира транспорта на всички количества, заявени за всяка от годините до 2010 година. Всъщност този запис е само отражение на добрата воля, записана в протокола от 20 март и постигната за първи път в българо-руските газови отношения от вицепремиера Евгений Бакърджиев.


И тук са уточнени всички клаузи с изключение на транзитната такса, предложенията за която и на двете страни са записани в протокола от 27 март. Окончателното договаряне също ще е в Москва и, разбира се, във взаимовръзка с формулата за доставната цена.


По достъпа. Протоколът от 20 март предвижда сътрудничество за развитие на българския газов пазар. Текстът е израз на добрата воля на двете страни да търсят възможност за достъп до крайни клиенти в съответствие с принципите на европейските газови пазари и подписаните международни договорености - европейската енергийна харта, Договора към нея и газовата директива на ЕС. Те наистина предвиждат либерализация на газовия пазар, но единствено в случай че за съответната страна са налице алтернативни доставчици на природен газ. А такива в България все още няма.


По собствеността на газопроводите. Булгаргаз запазва 100% собственост върху националната и транзитната газопреносни мрежи, както и правото сам да определя какво ново ще се строи, да проектира и да изгражда новите участъци, които също ще са 100% държавна собственост. Това не само че гарантира националните ни интереси и сигурност, но осигурява и възможност за сериозни финансови постъпления в хазната от транзитни такси. И нещо не по-маловажно - отваря всички врати пред перспективата България да се превърне в газоразпределителен център не само в региона, но и на трансконтиненталните проекти, свързващи Европа и Азия.


По предателството. То наистина е записано в най-новата ни история. Записано е от правителството на Жан Виденов и от същия този Румен Овчаров като негов енергиен министър. Записът е от 29 декември 1996 г. с три решения на правителството на БСП: Разпореждане N46 за намаляване на капитала на Булгаргаз с всички магистрални транзитни газопроводи с обща дължина 647 км и прилежащите към тях съоръжения, Решение N1344 за предоставяне на 35-годишна концесия на изградените транзитни магистрални газопроводи и пренасяне на руски природен газ по тях и Решение N1345 за предоставяне на 35-годишна концесия за новопостроени магистрални газопроводи и пренасяне на руски газ по тях.


Концесионерът и на двете концесии е онова старото Топенерджи, в което Мултигруп и Овергаз държат по 8.25% (или общо 16.5%).


По посредниците. Тях просто ги няма. Защото не е и не може да бъде посредник нито 100% газпромовската фирма Топенерджи, нито която и да е друга дъщерна фирма на руския газов гигант. А що се отнася до т.нар. български квоти на Овергаз, тях Газпром ги пренасочва към определения нов доставчик за България - Топенерджи. Тези квоти не се търгуват или препродават, решението за тях е единствено в прерогативите на Газпром и се диктува от фирмената политика на акционерното дружество, която за България има новите измерения, отразени в протокола от 20 март.


Такова е ясното съдържание на протокола от 20 март. Такива са резултатите от първия кръг на експертните преговори през миналата седмица в София. Това всъщност е истината, която иска да чуе академик Благовест Сендов и кръжецът му в парламента. Тази истина прозвуча за първи път на 20 март в Москва по време на съвместната пресконференция на Рем Вяхирев и Евгений Бакърджиев. Повтарят я всички участници в официалната делегация, всички експерти от двете газови фирми.


Както е видно, тази истина няма нищо общо с поредните инсинуации, чието тиражиране може да бъде определено еднозначно като клиничен случай. И фактът, че партийният форум на техните автори е вече съвсем предстоящ, е само една от страните на клиничната картина.Останалото са много пари, свързани с огромни интереси. А те в никакъв случай не са български. Според изявленията на официалните представители на Русия у нас - не са и руски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във