Банкеръ Daily

Общество и политика

Българите все по-трудно покриват ежедневните си разходи

През второто тримесечие при три четвърти от българите доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Това става ясно от допълнителна анкета на Националния статистически институт през второто тримесечие към Наблюдението на домакинските бюджети по проект „Доходи и условия на живот (ILC)“. Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19.

Увеличение на доходите са посочили 19.2% от българите. Това е само с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на тази година, но пък е с 10.6 процентни пункта по-малко спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали една трета от българите. Основните причини за повишението на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране/преизчисляване на заплатата, уточняват от националната статистика.
Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7.7% от домакинствата, като основните причини за това са загуба на работа/безработица/фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата.
Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни
Между април и юни, както и през предходните две тримесечия, делът на българите, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над две трети от хората. С известни затруднения са 37.1% от домакинствата, други 28.5% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а за 12.9% то е много трудно.

От проучването се вижда, че относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.2% от хората, а едва 3.3% не изпитват никакви затруднения.

Тревожна е тенденцията, че общо делът на домакинствата без затруднения през второто тримесечие намалява - с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на тази година, и с 2.9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021-а.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във