Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ГЛЕДАТ ПО-ОПТИМИСТИЧНО НА СТРАНАТА СИ

Рори О'Съливан, представител на Световната банка за Югоизточна Европа, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н О'Съливан, кои бяха основните причини за масовите протести по време на срещата на Световната банка и МВФ във Вашингтон и какво смята да предприеме банката в тази връзка?


- МВФ и Световната банка провеждат такива срещи два пъти в годината. Последната от тях обаче бе съпроводена от масови протести на неправителствени организации във Вашингтон, които представляват различни интереси. Някои от тях например се обявяват в защита на правата на китовете и костенурките. Повечето от протестиращите обаче критикуваха политиката на Световната банка и по-специално глобализацията, която според тях ще има отрицателно въздействие върху развиващите се и бедните страни. Според мнозина глобализацията е опасно явление дори и за американските работници, тъй като техните места ще се окажат застрашени от чужденци.Какви регионални проекти разработва Световната банка за Югоизточна Европа?


- Една от целите на Световната банка е да съдейства активно за прилагането на Пакта за стабилност. Първото, което направихме в тази връзка, беше да разработим цялостна икономическа стратегия за региона. Конкретните аспекти от нея бяха обсъдени със съответните институции и организации в отделните страни. Сред приоритетите на банката е да бъде даден тласък на частния сектор и да се подобри инвестиционният климат в региона. Друга област, в която работим активно, е подобряването на трансграничното сътрудничество и търговията между отделните държави. Става въпрос най-вече за регионални инфраструктурни проекти, чиято цел е улесняване на вноса и износа на стоки.


Разработваме и програми за борба с корупцията. В момента подготвяме сравнителен анализ за нивото на корупция в отделните страни. Ясно е, че това явление е разпространено във всички държави, но е интересно да се види степента на проникване и конкретните стъпки, които се предприемат за преодоляването му. Изследването ще бъде публикувано и постоянно ще се актуализира, за да знаят обикновените хора в отделните страни точно какво прави тяхното правителство, за да се пребори с корупцията.

Какви конкретни стъпки за борба с корупцията бихте препоръчали на българското правителство?


- Според мен правителството има воля и желание да се справи с този проблем и ние сме готови да му съдействаме. За съжаление няма начин това явление да бъде изкоренено бързо. Необходима е мащабна програма за промени в законодателството и съдебната система. Трябва да се изгради и по-добра банкова система - по-ефективна като управление на публичните средства и като одит. Българското правителство показва истинска загриженост по тези проблеми. Проектите, представени от България в рамките на Пакта за стабилност, представляват красноречив пример за решимостта на управляващите да подобрят ситуацията. Въпреки всичко обаче това ще бъде един продължителен процес.

Вашата оптимистична оценка се споделя от повечето западни анализатори, които смятат, че в страната е постигната макроикономическа и финансова стабилност. Не смятате ли, че има противоречие между тези показатели, от една страна, и намалялото производство, износ и жизнен стандарт, от друга?


- В момента България преживява много труден период. Основният въпрос е: Дали страната е направила най-доброто в областта на икономическите реформи? По-голямата част от международната общност е на мнение, че отговорът на този въпрос е положителен. Българите проявиха голям кураж и издръжливост, като подкрепиха необходимите реформи, провеждани от правителството. Безспорно страни като Полша, Чехия и Унгария в момента имат по-добри показатели от вас, но и те извървяха същия труден път, по който в момента върви България. Вярвам, че след време и тук ще станем свидетели на успеха на споменатите три страни. Не виждам причина България да не постигне дори по-голям растеж от Полша, чийто напредък през последните години е особено експанзивен.

Смятате ли, че при сегашните темпове на развитие и производство прогнозите за значителен икономически растеж, които непрекъснато правят членове на правителството, са реални?


- Според мен е възможно в България да бъде постигнат растеж от над 4-5 процента. Въпросът е колко време ще продължи застоят преди разумните мерки, които предприема правителството, да дадат резултат.

Бихте ли коментирали очакванията на някои наблюдатели, че през следващата година в България може да настъпи нова сериозна криза точно преди парламентарните избори през пролетта?


- Не познавам в такива детайли българската икономика, за да се ангажирам с прогноза дали е възможно да се стигне до сериозна криза. От всичко, което знам обаче, по-скоро бих направил точно противоположен извод - че след една година ситуацията в страната значително ще се подобри. Тежкото положение, в което изпадна България през 1999 г., най-вече заради кризата в Косово, няма да се повтори.


Необходимо е да се направят значителни промени в законодателството, така че инвеститорите да се чувстват по-сигурни и защитени. Трябва да се работи повече и за развитие на селското стопанство, което все още е в много лошо състояние.

Ако наистина у нас е постигната стабилност, защо Световната банка иска държавни гаранции за всеки проект, който разработва в България?


- Това е принципът, по който работи Световната банка. По този начин поддържаме позицията си на международните финансови пазари. Има подразделения на Световната банка, които не изискват държавни гаранции, например Международната финансова корпорация. ЕБВР също прави инвестиции без държавни гаранции.

Ще продължи ли Световната банка да бъде по-скоро гарант, че външните кредитори ще си получават парите от страните, в които тя работи, или в бъдеще ще участва по-активно в развитието на икономиките на тези страни?


- Според мен стратегията, към която се придържаме в момента, е доста успешна. Очакваме, след като ситуацията в България се подобри, това да повиши и нашите възможности да откликваме на новите нужди на страната и да участваме по-пряко в развитието на икономиката. Ако правителството се обърне към нас с конкретни инициативи, по които иска подкрепата ни, ние сме готови да я дадем. Двете неща са взаимно свързани.


Смятам, че българите трябва да гледат по-оптимистично на развитието на страната си. Въпреки че започнахте промените от по-лоши позиции в сравнение с редица други страни, не виждам причини да не постигнете успехи. След процеса на стабилизация, в който се намирате, винаги идва процес на растеж. Сигурен съм, че след пет години страната ви ще бъде в много по-добро състояние.

Facebook logo
Бъдете с нас и във