Банкеръ Daily

Според проучване на "Галъп"

Българите не са по-големи расисти от останалите балкански общества

Поради засиления интерес спрямо отношението на българите към хора от различни раси, регионалният представител на "Галъп интернешънъл" припомни резултатите от глобално изследване на агенцията, проведено в края на 2016 г. .

Респондентите били помолени да отговорят до каква степен са съгласни с твърдението: "Някои раси превъзхождат други раси" (наред с твърдения за религиозното и културното равенство). Резултатите са показателни за това, че България отговаря на този въпрос, както отговарят и повечето от останалите общества на Балканите. Както и тогава беше отбелязано, този тип данни показват и степента, в която дадено общество се чувства застрашено или изложено на потенциални или скорошни конфликти.

България и балканските общества са по-скоро раздвоени. У нас няма сигурни мнозинства в подкрепа на религиозното, расово и културно равенство. Например 45% не са съгласни, че някои религии превъзхождат други религии, но сходен дял – 37% са съгласни. Във връзка с това дали някои раси превъзхождат други раси отговорите у нас са на практика поделени между съгласие и несъгласие – 44% споделят това мнение, а 45% – не. 50% у нас смятат, че някои култури превъзхождат други култури, а малцинство от 35% са на обратното мнение.

Таблицата показва чувството за расово превъзходство в низходящ ред. Категорията "съгласен" обединява отговорите от типа "напълно съгласен" и "по-скоро съгласен". Категорията "несъгласен" обединява "напълно несъгласен" и "по-скоро несъгласен". Възможни са минимални отклонения заради закръгляване.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във