Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРИЯ - ЗЕМЯ ЗА ПРОДАН?

ЗА ПРЪВ ПЪТ В НАЙ-НОВАТА СИ ИСТОРИЯ ПАРЛАМЕНТЪТ Е
ИЗПРАВЕН ПРЕД ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА


След началото на пазарната реформа се смениха няколко
правителства, но никое от тях не успя да се справи с проблема
за връщането на земята. Досега са реституирани едва половината
от земеделските земи. Само за 7% от тях обаче са издадени нотариални
актове - а именно актът дава възможност на собствениците да се
разпореждат свободно с имота си, включително да го продават, заменят
или даряват.


Митовете за разпродажба на България


Има ли реална опасност да бъде разпродадена българската
земя? Според министъра на правосъдието и правната евроинтеграция
Васил Гоцев текстът в основния ни закон, и по-точно в чл. 22,
е инспириран от разбирането, че земята у нас трябва да се запази
за българските граждани и за местните юридически лица, и от страх
да не би чужди граждани да я изкупят.


Проблемът най-напред трябва да се демитологизира.
Това е мнението на изпълнителния директор на Агенцията за чуждестранни
инвестиции Илиян Василев. Според него у нас все още се говори
не с аргументи, а под напора на голи емоции. Има опасност това
настроение да се пренесе и в парламента. Ако за българите пазарът
на земя още е съвсем ограничен заради бавната реституцията, то
за чужденците той е почти изцяло забранен. Но това е равнозначно
на забрана върху притока на определен вид чуждестранни инвестиции.
Така стои проблемът според служителите на Агенцията за чуждестранни
инвестиции, които всеки ден се срещат с потенциалните купувачи
и изслушват тяхното мнение.


До миналата есен юридически лица, които имат до 50%
чуждестранно участие в капитала си, имаха право да купуват земя
у нас. Но с измененията в Закона за земята, които направи под
натиска на социалистическото мнозинство 37-ото Народно събрание,
забраната стана пълна. Сега дори и един процент чуждестранен капитал
в смесена фирма й отнема правото да притежава българска земеделска
земя. Така депутатите поставиха местните и чуждестранните лица
при неравностойни условия. А това в никакъв случай не е в интерес
на стратегическите цели за привличане на инвестиции.


Табуто чужденец да закупи парче българска
земя и сега


може да бъде обезсилено


с някои вратички в законите, които опитните
юристи са открехнали отдавна. Една от тях е доста популярна -
сменя се предназначението на земеделската земя, след което тя
влиза в друга законова регулация и може да бъде купена и от дружества
с чуждестранно участие. Това обаче е ход, който заплашва да промени
предназначението на огромни земеделски територии у нас, а те според
конституцията трябва да се ползват в това им качество.


Според министър Васил Гоцев Народното събрание и
сега може да вземе палиативни решения, като например признае правото
на чуждестранното юридическо лице да се регистрира като българско
юридическо лице и в съответствие с променения си статут възможност
да закупува земя.


Направените проучвания от Агенцията за чуждестранни
инвестиции показват, че реномето на България сред бизнессредите
от тази гледна точка не е никак високо.


Действащите закони не могат да заблудят сериозния
инвеститор


При законодателството, което сега действа в страната,
чужди юридически лица могат да наемат земя за обработване. Това
е възможно да стане по силата на два закона - за задълженията
и договорите, и за арендата. Първият дава право на кандидатите
да наемат терените за срок до десет години, а според втория може
да се постигне максимален срок на владение от 50 години. И двата
споменати варианта обаче не внушават сигурност у външния инвеститор.
Цитирайки потенциалните чуждестранни партньори, шефът на Агенцията
за чуждестранни инвестиции подчертава, че никой няма да
влага много пари върху нещо, което не е негово.


На въпроса кой би спечелил от продажбата на земя
отговорът е недвусмислен: който продава умно или внася земята
си като апортна вноска в смесени дружества. Защото с отпадането
на забраните цените на земята веднага ще започнат да растат. Ще
спечелят по някакъв начин и онези, които ще възнамеряват да обработват
имота си, но от продажбата му ще получат средства, за да започнат
друг бизнес. В крайна сметка от възникването на пазар на земя
има интерес работещият капитал на България, защото притежанието
на терените създава стабилност и перспектива за инвестициите и
на местните, и на чуждестранните дружества.


Всяка страна по своему решава какви ограничения може
да наложи, или какъв режим ще прилага, за да ограничи прекомерната
концентрация на чужда собственост в един регион. Нищо не пречи
в особено чувствителни за националната сигурност зони и България
да въведе съответните ограничения, стига това, както и продажбите
на земя да стават по ясни правила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във