Банкеръ Daily

Общество и политика

България застава зад европейските зелени политики

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който участва в конференцията, изрази подкрепа за обвързването на социално-икономическото възстановяване от пандемията и зеления преход.

Съветът по околна среда на ЕС проведе неформална видеоконференция, в рамките на която бяха обсъдени въпроси, свързани със зеленото възстановяване и преход, адаптацията към изменението на климата, както и предложението на Европейската комисия за нов регламент за батериите и отпадъчните батерии.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който участва в конференцията, изрази подкрепа за обвързването на социално-икономическото възстановяване от пандемията и зеления преход с цел постигането на устойчив растеж и заяви: „Приоритетни са областите със значим потенциал както за ускоряването на справедливия и приобщаващ преход към чиста, ресурсно ефективна и кръгова икономика, така и за възстановяването от пандемията. Такива са: възобновяемите енергийни източници и алтернативните горива, подобряването на енергийната ефективност на сградите, насърчаването на екологосъобразните видове транспорт, развиването на екологичната инфраструктура, вкл. с внедряване на природосъобразни решения, опазването и възстановяването на биоразнообразието и екосистемите“. 

Той подчерта също, че на преден план трябва да се постави използването по най-ефективен начин на възможностите за осигуряване на взаимодействие между политики, инвестиции и научни постижения, предоставяни от новия дългогодишен бюджет в съчетание с Механизма за възстановяване и устойчивост. 

Министрите разгледаха и съобщението на Европейската комисия „Изграждане на устойчива на климатичните изменения Европа – новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата”, публикувано на 24 февруари т.г. Заместник-министърът на околната среда и водите Илияна Тодорова изтъкна, че страната ни припознава необходимостта от хоризонтални действия за адаптация, като посочи, че през 2019 г. е приета и Национална стратегия за адаптация към климатичните промени.

„Отдаваме приоритетно значение и приветстваме новата европейска стратегия, която ще подпомогне по-бързата адаптация и повишаването на устойчивостта към климатичните изменения на всички системи, в това число социални, икономически и природни. Подобряването на знанията и управление на несигурността е сред ключовите предложения в документа, които оценяваме положително, предвид наличните пропуски в знанията и данните в ЕС“, заяви тя в изказването си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във