Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРИЯ ВНЕСЕ ПЪРВАТА СИ ДЯЛОВА ВНОСКА В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА

Макар и с няколко месеца закъснение, в последния
работен ден на миналата година България успя да внесе първите
10% от своята капиталова квота в уставния фонд на Черноморската
инвестиционна банка (ЧИБ). Това съобщи за в. БАНКЕРЪ
Даниела Бобева, директор на дирекция Международно сътрудничество
в БНБ.


Българското правителство се възползва от правото
си, предвидено в устава на банката, и внесе половината от дължимата
сума в български левове, а останалата част - в щатски долари.
Първата ни капиталова вноска е 13.5 млн. специални права на тираж
(СПТ), или 10% от общото ни дялово участие. Срещу половината от
нея - или 6.75 млн. СПТ, бяха внесени 16.26 млрд. лева. Останалите
6.75 млн. СПТ бяха изплатени в американска валута - или 9.149
млн. щ. долара.


България е шестата държава, внесла първата си дялова
вноска, като по този начин бе изпълнено и изискването за създаването
на ЧИБ - повече от половината страни членки да са внесли дяловото
си участие. Вероятно първото общо събрание на акционерите ще се
проведе в Солун между 5 и 17 февруари. Тогава ще се избират и
шефовете на банката. Като кандидат за поста изпълнителен вицепрезидент,
българското правителство е посочило г-жа Бобева.


Според утвърдения вече бизнесплан на ЧИБ предимство
при кредитирането ще се дава на частните търговски дружества,
участващи в съвместни проекти. Банката ще извършва и експортно
финансиране, насърчавайки тенденцията към разрастване на регионалната
търговия.


Специфична цел на България ще бъде да оптимизира
финансовата подкрепа, която страната ни може да получи срещу дяловото
си участие. Българските представители ще акцентират не само върху
насърчаване на брутните чуждестранни инвестиции у нас, но и върху
стимулирането на частните български вложения в чужбина, както
и на съвместни инвестиции в трети страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във