Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРИЯ ВЛИЗА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕТЪЛМЕНТ

На среща, организирана от Централната европейска банка, представители на централните банки на страните, кандидатстващи за пълно членство в Европейския съюз, са се запознали с инструкциите за изпращане на информация за националните платежни системи и сетълмент. Сведенията ще се публикуват в Синята книга на Евробанката.


Анализирани са били и насоките за по-нататъшното развитие на Европейския валутен съюз в областта на платежните системи, както и перспективите за тяхното унифициране и обединение в единната система TARGET.


На участниците в срещата е била представена и поредната Синя книга за платежните системи на страните членки на Евросъюза, която от май 1999 г. ще съдържа информация и за асоциираните страни. Информацията за България в нея ще обхваща периода 1993-1997 година. БНБ ще изпрати необходимите сведения в периода октомври 1998 - февруари 1999 година.


Според стратезите на Централната Европейска банка унифицирането на националните платежни системи и публикуването на подробна информация за тях е важно предварително изискване пред всяка страна, кандидатстваща за приемане в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във