Банкеръ Daily

Общество и политика

България участва с пет висши училища в инициативата Европейски университетски алианси

България вече е представена с пет университета в инициативата Европейски университетски алианси. Това съобщи българският еврокомисар Мария Габриел.

Петте университета са Софийският университет "Св.Св. Кирил и Методий", Университетът за национално и световно стопанство, Нов български университет, Техническия университет в София и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив.

„Радвам се, че и български университети вече са част от европейските университетски алианси. Сега имаме 41 алианса, включващи 280 висши учебни заведения. Те ще предоставят на своите студенти, преподаватели и научни изследователи, нужните умения и компетентности, за да се справят с предизвикателствата на екологичния преход и цифровата трансформация. Те са основен градивен елемент на европейското пространство за образование“, заяви българският еврокомисар.

Европейските университети са транснационални алианси на висши учебни заведения, които се обединяват с цел да развиват дългосрочно сътрудничество в полза на студентите, преподавателите и обществото. Всеки алианс се състои средно от 7 университета. 

Избрани измежду 62 кандидатури, 24-те нови алианса включват 165 висши учебни заведения от 26 държави членки и други държави, участващи в програмата „Еразъм+“. Съвместната работа ще подобри способността им да се справят с обществените предизвикателства като екологичния преход и цифровата трансформация.

„Европейските университетски алианси ще обединят едно ново поколение европейци, които могат да си сътрудничат и работят в рамките на различни европейски култури, сектори и академични дисциплини, за преодоляване на големите предизвикателства пред обществото. Те ще насърчат сътрудничеството и съвместното създаване на знания и иновации. Така ще дадат на своите региони всички необходими ресурси за иновации и конкурентоспособност, в полза на студентите, преподавателите и гражданите“, коментира Габриел.

Скорошно проучване с участието на първите 114 висши учебни заведения в рамките на първите европейски университетски алианси, показва, че повече от 60% считат, че принадлежността към университетския алианс е била от полза за справяне с трудностите, свързани с пандемията. Според Мария Габриел, чрез разработване на между-университетски кампуси, обмен на онлайн курсове, данни и цифрова инфраструктура, те могат да бъдат по-ефективни в подготовката на студентите за бъдещите работни места.

Подкрепата на ЕС за тези 41 университетски алианси е в размер до 287 милиона евро. Освен по програма „Еразъм+“, по предложение на българския еврокомисар, бе осигурено допълнително финансиране и по програма „Хоризонт Европа“. Тези средства ще бъдат съсредоточени върху дейностите в стратегиите на алиансите за научни изследвания и иновации.

„Това показва реалната добавена стойност на полезните взаимодействия, които създаваме между програмите в моя ресор „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“. Всеки алианс получава до 5 милиона евро от програма „Еразъм+“ и до 2 милиона евро от програма „Хоризонт 2020“. Възнамеряваме да продължим тези взаимодействия и в бъдещата многогодишна финансова рамка. Финансирането по двете програми е важна стъпка за укрепване на връзката между европейското образователно пространство и европейското научноизследователско пространство. Следим отблизо напредъка на всеки алианс“, заключи еврокомисар Мария Габриел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във