Банкеръ Daily

Общество и политика

България ще разполага с над 100 млн. лв. за образование в условията на кризи

Правителството одобри четвърто изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Целта е да се осигури непрекъснатост на учебния процес в отговор на пандемията от COVID-19 като се закупят допълнителни устройства за поне 10% от учителите и учениците, които да се ползват оптимално в учебния процес, и се осигурят условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Програмата е допълнена с нова приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в кризисни условия“ със 100% финансиране от Европейския социален фонд в размер на 56 018 444 евро (109 562 555 лв.).

С изпълнението на предвидените дейности ще бъдат подкрепени участниците в образователния процес (ученици, учители, образователни медиатори, родители) с цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние в електронна среда.

Изменението стана възможно в резултат на действията на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19 и осигурените допълнителни средства по линия на REACT-EU за 2021 г.

През тази година България ще разполага с 804 млн. лева от инструмента за справяне с последиците от пандемията. Средствата ще се разпределят в два транша с бюджетите на ЕС за 2021 г. и 2022 г. 

 В страната ще бъдат финансирани мерки за подкрепа на инвестициите в продукти и услуги за здравно обслужване, инвестиционна подкрепа за малки и средни предприятия, схеми за заетост и подкрепа за самостоятелно заети лица. Предвидени са и средства, с които ще бъде продължен проектът „Топъл обяд“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във