Банкеръ Daily

Общество и политика

България ще представи на Съда на ЕС становище за способите за правна защита

България ще предостави писмено становище по искане на Съда на ЕС дали трета държава следва да се счита за юридическо лице по смисъла на чл. 263, четвърта алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Позицията на страната ни бе одобрена днес от Министерския съвет.

Въпросът е поставен до всички държави-членки на Съюза във връзка с дело С- 872/19 Р, Боливарската република Венецуела срещу Съвета на Европейския съюз за ограничителните мерки с оглед на положението във Венецуела.

По същество запитването е за условията за подаване на жалба за отмяна на акт на Европейския съюз, и по-конкретно, доколко трета държава, която е непривилегирован ищец, може да има активна процесуална легитимация да обжалва акт на Съюза пред съдилищата на Европейския съюз.

В позицията на страната ни се достига до заключението, че трета държава по принцип би могла да се счита за юридическо лице по смисъла на чл. 263, четвърта алинея от ДФЕС, но за да може тя да обжалва акт на Съюза, е необходимо да са изпълнени допълнителните условия, предвидени в тази разпоредба, което не е случаят по конкретното дело.

С представянето на отговор на поставения въпрос България има възможност да изложи своето становище и аргументи по важен въпрос относно способите за правна защита, уредени в правото на Европейския съюз. Съдът не се е произнасял по този въпрос към настоящия момент.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във