Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОГАСЯВА 80 МЛН. ДОЛАРА КЪМ ПОЛСКАТА БАНКА

Българското Министерство на финансите и Полската народна банка са договорили схемата за погасяване на 80 млн. щ. долара, които през 1990 г. са били оставени на краткосрочен депозит в БУЛБАНК. В края на миналата година българското правителство предложи този дълг да бъде изчистен, като на Полската народна банка бъдат прехвърлени валутни облигации по ЗУНК. Според участници в преговорите поляците не са приели тази оферта с мотива, че краткосрочни задължения не се плащат с 25-годишни облигации. Твърди се, че двете страни са се разбрали задължението да бъде погасено за десет години, като годишната лихва се формира на базата на шестмесечния LIBOR плюс определена надбавка.


До края на изминалата седмица не бе постигнато съгласие единствено по гратисния период. Запознати с преговорите твърдят, че той ще бъде четиригодишен. Това ще позволи на България да започне погасяването на главницата след 2002 г., когато общият размер на плащанията ни по външния дълг започват да намаляват.


Окончателните параметри по сделката ще бъдат обявени на 17 юли, когато се очаква официално да подпишем договора с Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения и Румъния за присъединяването ни към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА). Всъщност уреждането на дълговите ни взаимоотношения с Полша бе една от главните пречки за приемането ни в ЦЕФТА. Втората бе настояването на Полша да се променят съгласуваните на многостранно равнище схеми за либерализация на търговията със селскостопански стоки. Това предложение бе отхвърлено, макар че поляците отново го поставиха - този път само за шест групи стоки. В крайна сметка страните членки на ЦЕФТА се съгласиха да се направят изключения само за четири групи стоки и по този начин бяха отстранени всички пречки за приемането на България в централноевропейското споразумение.


Според неговия регламент държавите членки на ЦЕФТА постепенно ще намаляват всички видове мита, такси и количествени ограничения на промишлените стоки в търговията помежду си, като до 1 януари 2002 г. ги премахнат напълно. Ще се разширяват митническите облекчения и за селскостопанските стоки. Подписването на споразумението с ЦЕФТА отваря на България вратите към един пазар със 100 милиона потребители. Освен това подобни търговски споразумения създават по-благоприятни изходни позиции за кандидатурата ни за членство в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във