Банкеръ Daily

Общество и политика

България ще настоява за европейски отговор на цените тока

Европейският съвет ще обсъди скорошното покачване на цените на енергията, което оказва отрицателно въздействие върху бизнеса и потребителите.

Министерският съвет одобри позицията на  България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 21-22 октомври  в Брюксел. По време на срещата ще бъдат обсъдени темите  ковид, цифровизация, цени на енергията, миграция, търговия.

Лидерите ще направят преглед на епидемичната обстановка и актуалното състояние на процеса на ваксиниране. Специално внимание ще бъде обърнато на ускоряването споделянето на ваксини с трети страни в изпълнение на поетите ангажименти. Акцент ще бъде поставен и върху изграждането на Европейския здравен съюз и на новосъздадения Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации.

Европейският съвет ще обсъди скорошното покачване на цените на енергията, което оказва отрицателно въздействие върху бизнеса и потребителите. България счита, че решаването на този въпрос в Европа изисква дебат и координирани действия на равнище ЕС. Общият европейски подход ще даде повече сигурност и възможност за предвидимост за държавите членки при прилагане на допълнителни национални мерки в кризисни ситуации. Подобен европейски кризисен механизъм следва да предлага разнообразни мерки, които да позволяват да се прилагат съобразно националните особености на отделните държави членки.

В дискусията по темата цифровизация ще бъдат засегнати въпроси като цифровите умения, цифровата свързаност, цифровото образование, обмена на данни, увеличаване на производството на микрочипове в ЕС и киберсигурността. Според българската позиция само ясни общи цели, съвместни действия и тясно сътрудничество на всички равнища - органи на ЕС, държави членки, предприятия и общество, ще дадат възможност на Европа да се превърне в лидер в света на цифровата трансформация.

В рамките на срещата ще бъдат разгледани и външните аспекти на миграцията. България подкрепя засилена дейност на ЕС във външното измерение за предотвратяване на нелегалната миграция и възникване на кризисни ситуации по външните граници на Съюза.

По темата търговия ще бъде проведена стратегическа дискусия, като лидерите ще обсъдят как най-ефективно да бъде използвана търговията като един от основните инструменти на ЕС за постигането на външнополитически цели.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във