Банкеръ Daily

Общество и политика

България ще настоява пред ЕС за запазване на земеделските субсидии

В позицията на е България се подчертава, че държавите членки следва да имат гъвкавост в прилагането на наличните инструменти с цел по-добро насочване на плащанията, за да може да се отчете спецификата в конкретните държави.

Служебното правителство одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26-27 май в Брюксел.

Основна тема в дневния ред на събитието е дискусията по пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., която навлезе в заключителната си фаза. В българската позиция ясно са очертани червените линии за страната ни. Те са продължаване на преходната национална помощ с възможност за актуализиране на референтните периоди, както и запазването на обвързаната подкрепа на нивата от 13+2%. Друга важна тема е нивото на заделяне на средства за еко-схемите от бюджета за директни плащания, заедно с обучителна фаза за първите години и гъвкавост за прехвърляне на неусвоените средства към други схеми за директни плащания и развитие на селските райони.

В позицията на е България се подчертава още, че държавите членки следва да имат гъвкавост в прилагането на наличните инструменти с цел по-добро насочване на плащанията, за да може да се отчете спецификата в конкретните държави. По темата за включване на предварителни условия при спазването на трудовото и социално законодателство в ОСП следва да има ясно и изчерпателно формулирани правила с цел ефективно прилагане и избягване на увеличаването на административната тежест.

В рамките на заседанието ще бъде обсъдено и проучването на Европейската комисия относно опциите на Съюза да актуализира съществуващото законодателство за производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал. В позицията ни се посочва, че е важно да се запазят и доразвият облекченията в изискванията към малките предприятия, за да се осигури достъп до семена с високо качество на поносима цена, както и достъп до традиционни и регионални семена, адаптирани към климатичните промени.

Очаква се Еврокомисията  да представи и проучването за статута на новите геномни техники. Страната ни подкрепя подхода на Комисията в резултат от представеното проучване да бъде проведена предварителна оценка на въздействието.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във