Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРИЯ СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИБЕРЕ 2.15 МЛРД. ДОЛАРА

Повече от тридесет страни от Азия, Африка и Латинска Америка са имали късмета да се възползват от щедростта на българската държава. Към този извод навежда докладът на финансовия министър до министър-председателя за вземанията на България по предоставени правителствени кредити. Най-общо документът визира обективните причини за невъзвръщаемостта на тези кредити и предлага възможни подходи за тяхното събиране. Посочени са и някои конкретни цифри. Вземанията на държавата по предоставени кредити на развиващите се страни към 30.11.1997 г. възлизат на 2.15 млрд. щ. долара. Общата сума на просрочените кредити е 1.99 млрд. долара, но не се уточнява размерът на лихвите и главниците. В тази връзка е изключително интересно да се знае какви са били средните лихвени проценти (редовни и наказателни) по предоставените заеми съгласно първоначалните договори или последващите анекси към тях.


Целта и предметът на предоставените средства са, меко казано, смущаващи - за заплащане вноса на български стоки. Тази формулировка означава, че България е давала пари на други избрани от нея държави, с които те да заплатят собствените й стоки. Така изкуствено са се симулирали планираният износ на страната, качеството и конкурентоспособността на нейните стоки.


Финансовият министър е изтъкнал и неоспоримия факт, че голяма част от длъжниците ни са в тежко финансово положение, имат голям външен дълг, а кредиторите им - предимно международни финансови институции, са опростили отпуснатите заеми и предлагат примера им да бъде последван и от другите кредитори. Използваната в доклада терминология развиващи се страни неволно провокира патриотизма на българския гражданин (данъкоплатец). Колко ли високо на световния икономически пиедестал стои собствената му държава-кредитор, когато нейните длъжници попадат все още в групата на развиващите се?


Отчитайки обстоятелството, че съществуващите български вземания днес практически не се обслужват, докладът на министъра завършва с конкретни предложения и подходи за тяхното ефективно събиране. Един по-задълбочен анализ на посочените възможности създава впечатлението, че никоя от българските администрации до момента не си е направила труда да подходи творчески и с конкретни действия да се опита да събере поне нещичко от раздадените държавни средства.


Въз основа на доклада от финансовия министър Министерският съвет е взел решение за създаването на работна група по вземанията на България от трети страни. Тя ще включва представители на заинтересованите ведомства и организации, които съгласно правителствени решения са предоставяли в миналото държавни кредити на други държави. Въпреки признатата невъзможност за обслужване на кредитите работната група ще трябва преди всичко да настоява (колкото и безсмислено да изглежда) за парични погашения и разсрочване на плащанията в приемливи срокове. Много по-оптимистичен е вариантът погашенията да се извършат срещу стоки, произведени от държавата длъжник на база международни цени. Усилията ще бъдат съсредоточени върху намирането на подходящи за вътрешния пазар или за реекспорт стоки и облекчаване на процедурите по тяхната реализация на българските фирми доставчици.


Стандартната формула дълг срещу собственост на територията на държавата длъжник може би ще бъде удачна, ако предизвика интерес сред средите на бизнеса. Български предприемачи ще могат да инвестират в дълготрайни материални активи на чуждата държава, като по този начин откупят държавните вземания от бюджета.


Продажбата на дълговете на вторичния международен пазар е предвидена като друг класически вариант. Анализът и оценката на кредитния рейтинг на държавите длъжници обаче едва ли са обнадеждаващи. Дори да се подходи индивидуално за всеки конкретен случай, цените на дълговия пазар трудно биха задоволили претенциите на българската страна. На последно място като начин за частично компенсиране на вземанията е предложено и обвързване на двустранните търговско-икономически отношения с кредитната задлъжнялост на съответната страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във