Банкеръ Daily

Общество и политика

България подкрепя назначаване на трима съдии в Съда на ЕС

Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, на което ще бъде разгледано назначаването на трима съдии и един генерален адвокат в Съда на ЕС (СЕС). То ще се проведе на 2 септември 2020 г. в Брюксел.

България подкрепя предложенията за назначаване на съдии в Съда на ЕС на Чехия - Ян Пасер до 6 октомври 2024 г., на Латвия - Инета Зимеле до 6 октомври 2024 г. и на Белгия - Кун Ленартс до 6 октомври 2027 г., който понастоящем е председател на Съда. Страната ни подкрепя и гръцката кандидатура за назначаването на Атанасиос Рантос за генерален адвокат в СЕС до 6 октомври 2021 г.

Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни от Съюза, и разрешава правните спорове между националните правителства и институциите на ЕС.

При определени обстоятелства физически лица, дружества или организации също могат да заведат дело срещу институция на ЕС, ако смятат, че тя е нарушила правата им.

Съдът на ЕС е разделен на 2 органа: Съд – занимава се с искания за преюдициални заключения от национални съдилища, някои жалби за отмяна и обжалвания и Общ съд – произнася се по жалби за отмяна, внесени от частни лица, дружества, и – в някои случаи – правителства на страни от ЕС. На практика този съд се занимава главно със законодателството в областта на конкуренцията, държавните помощи, търговията, земеделието и търговските марки.

Съдиите и генералните адвокати се назначават съвместно от националните правителства с мандат от 6 години, който може да бъде подновяван. Съдиите във всеки съд избират председател за срок от 3 години, който може да бъде подновяван.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във