Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРИЯ ПЛАТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ КРЕДИТОРИ НАД 231 МЛН. ДОЛАРА

България плати 150 млн. ECU (195 млн. щ. долара) по задълженията си към ЕС. Така общият размер на сумите, които страната ни е издължила към чуждестранни кредитори през февруари и март тази година, надхвърли 231 млн. щ. долара. Освен към ЕС основните ни плащания са към МВФ - около 13.9 млн. щ. долара, и към Световната банка - над 13.2 млн. щ. долара. Отделно страната ни е превела около 4.2 млн. щ. долара лихви на кредиторките от Парижкия клуб. Въпреки тези плащания размерът на валутния резерв засега запазва достигнатите в средата на март равнища от 2.6 млрд. щ. долара. Той покрива 29% от общия размер на правителствения външен дълг, който към момента е около 8.9 млрд. щ. долара. Най-голямо е задължението ни към кредиторките от Лондонския клуб. Общият размер на емитираните в тяхна полза брейди облигации в момента е около 5 млрд. щ. долара. Дълговете на държавата по дългосрочни кредити са около 3.4 млрд. щ. долара. Най-много дължим на МВФ - около 926.4 млн. щ. долара. Следват го Парижкият клуб - над 868.4 млн. щ. долара, Световната банка - близо 425.2 млн. щ. долара, и страните от Г-24 - 372.8 млн. щ. долара.


До края на годината България ще трябва да плати на външни кредитори още около 800 млн. щ. долара. В същото време страната си е осигурила външно финансиране за подкрепа на платежния баланс за над 500 млн. щ. долара. Ако тенденцията за бавно, но трайно покачване на валутните резерви на страната се запази, правителството няма да има никакви проблеми при обслужването на външните задължения. Вече стана ясно, че политиката на кабинета е лихвите към чуждестранни кредитори да се обслужват изцяло със собствени средства, а с външно финансиране да се покриват по-голямата част от плащания по главниците. Очакванията са, че при провеждането на тази политика до края на годината валутният резерв ще достигне 2.8 млрд. щ. долара, а външният ни дълг ще остане на досегашното си равнище от 9 млрд. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във