Банкеръ Daily

Общество и политика

България изпълни първия си ангажимент за борбата с антисемитизма

Министерският съвет прие промени, за да утвърди като постоянна позицията на националния координатор за борба с антисемитизма. Така беше изпълнен първият ангажимент, който Република България пое по време на Международната конференция на високо равнище, посветена на възпоменанието на жертвите на Холокоста и борбата с антисемитизма. Конференцията се проведе в края на 2021 г. в Малмьо, в Швеция.

Съгласно промените, националният координатор за борба с антисемитизма ще бъде заместник-министър на външните работи, в конкретния случай – Велислава Петрова. С превръщането на позицията на националния координатор в постоянна, ще се гарантира приемственост и последователност на дейността му.

Друга част от промените включват институционализиране на дейността на Контактната група. Тя е създадена под председателството на националния координатор за засилване на междуведомствената координация и комуникация и подобряване на мерките, които България предприема в борбата с антисемитизма. Също така промените отчитат и напредъка в разработването на първия Национален план за действие за борбата с антисемитизма и опазване на еврейското културно наследство.

Длъжността на националния координатор за борба с антисемитизма бе създадена с Решение на Министерския съвет през октомври 2017 година. Негова основна функция е да осигури видимост и ефективност на усилията за борба с антисемитизма. Включително чрез поддържането на активни контакти с националните координатори на държавите членки на Европейския съюз. Както и сътрудничество по темата с международни организации, като Европейската комисия, Бюрото на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Съвета на Европа. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във