Банкеръ Daily

Общество и политика

България и още 5 страни искат запазване на преходната национална помощ за земеделците

България настоява за продължаване на възможността да се изплаща преходна национална помощ на земеделците. Декларацията, която министърът на земеделието Десислава Танева представи на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие в Брюксел, е подкрепена от 5 други страни членки - Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния.

Танева е представила декларация, с която страната ни призовава в регламента за преходните правила на общата селскостопанска политика да се включи възможността за прилагането на преходната национална помощ. Целта е помощта да продължи да се изплаща до приемането и въвеждането на правилата за новата селскостопанска политика.

Сред аргументите, представени от земеделския министър, са опасенията , че преустановяването на този тип финансово подпомагане ще доведе до внезапно значително намаляване на доходите на засегнатите земеделски стопани, а това би застрашило осигуряването на работни места в селските райони.

В момента допустими за подпомагане по схемата за преходна национална помощ са всички земеделски площи на територията на страната, които могат да получават подпомагане по схемата за единно плащане на площ, с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади); площи с винени сортове лозя; площи с тютюн.

Право на подпомагане имат земеделците които стопанисват най-малко 0,5 хектара трайни насаждения или 1 хектар за всички останали земеделски площи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във