Банкеръ Daily

Общество и политика

България е сред лидерите в света по отношение на равенството на половете в бизнеса

България е сред първите пет държави в света по отношение на равенството на половете в бизнеса. Страната ни е на 5-о място по най-голям дял на жените (22%), участващи в бордове на директори. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на работна среща със Съвета на жените в бизнеса в България, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Донев цитира данни от международно изследване, проведено от консултантската компания EY и Института за международна икономика "Питърсън" сред 22 000 компании в 91 държави. 

Той подчерта ролята на Съвета на жените за развитието на програми за насърчаване на професионалното израстване на жените в малкия и среден бизнес. 

Според данните на НСИ 30% от работодателите в България са жени, а при самостоятелно заетите делът на дамите е още по-голям – 36%. Наблюденията на Евростат показват, че у нас коефициентът на заетост сред жените в трудоспособна възраст е 60,9%. По този показател страната ни изпреварва Гърция, Испания, Италия, Кипър, Полша, Румъния.

Министерството на труда и социалната политика насърчава участието на жените на пазара на труда. Около 60% от включените безработни лица в програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от бюджета, са жени, подчерта министър Донев. Той посочи, че през 2017 г. от държавния бюджет са осигурени 497 980 лв. за насърчаване на работодателите да наемат самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. 

Министър Донев запозна Съвета на жените в бизнес в България с възможностите за подкрепа на предприемачеството, които дава оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Той добави, че България е приела Закон за равнопоставеност на жените и мъжете и представи приоритетите в актуализираната Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете и предвидените в нея мерки за засилване на участието на жените на пазара на труда и намаляване на разликите в заплащането между половете. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във