Банкеръ Daily

Общество и политика

България е с 19 висящи наказателни процедури за проблеми с околната среда

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров

От пълноправното членство на България в Евросъюза срещу страната ни са започнали общо 102 наказателни процедури. От тях 83 са закрити поради изпълнение на ангажиментите от наша страна и отстраняване на нарушенията. Това обяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров в отговор на въпроса на депутата от ДПС Джевдет Чакъров за наказателна процедура срещу България в областта на околната среда.

Към настоящия момент висящи са все още 19 процедури, като от тях 11 са на етап официално уведомително писмо. Това е първият етап на досъдебната фаза на процедурите за нарушение. 6 от посочените процедури са за нетранспониране в срок на директиви на ЕС, като по една от тях вече сме докладвали на Европейската комисия, че процесът на транспониране е приключил и очакваме закриване на процедурата", уточни министърът.

"3 процедури са за непълно транспониране на директива, като от страна на Министерството на околната среда са предприети необходимите действия за отстраняването. 2 от процедурите са свързани с неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС, които не изискват промени в нормативната уредба и по които сме в постоянен диалог с ЕК. 3 процедури са на етап мотивирано становище, 2 от тях са свързани с прилагане правото на ЕС в областта на биологичното разнообразие, а третата касае изграждането на пречиствателни станции за отпадни води за населени места над 10 хил. еквивалент жители", заяви още Димитров.

Той обясни, че в съдебната фаза се намират две процедури в областта на качеството на атмосферния въздух и политиката за морската среда. "Съдебните производства пред Съда на ЕС са все още висящи, като нямаме произнасяне към настоящия момент. По две наказателни процедури имаме постановени установителни решения от Съда на ЕС. Това са делата за Калиакра и рекултивацията на старите депа. Страната ни е в постоянен контакт с ЕК и периодично докладва за напредъка по изпълнението на ангажиментите им. По една от наказателните процедури предстои завеждане на второ дело от Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции, а именно по процедурата, свързана с превишаване на стойностите на фините прахови частици", допълни екоминистърът.

"Следва да имате предвид, че процедурите, които се намират на най-напреднал етап и по които България вече е осъдена, са процедури, стартирали в периода на първите години след членството на България в ЕС и изискващи значително време и финансови средства за привеждане в съответствие с изискването на европейското законодателство", каза той.

Министърът обърна внимание, че в секторите, където са най-тежките наказателни процедури - качеството на атмосферния въздух, "Натура 2000", отпадъци, води, освен срещу България ЕК е образувала наказателни процедури срещу почти всички държави членки. "Това на практика показва системен проблем с постигането на изискванията на европейското законодателство в областта на околната среда в целия ЕС", подчерта Димитров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във