Банкеръ Daily

Общество и политика

България е лидер по наказателни процедури в ЕС през 2020 г.

България е една от страните с най-много наказателни процедури, задействани от Европейската комисия през 2020 г., показва доклад, представен в Брюксел на 23 юли. Другият антирекорд е, че според доклада това количество е най-високо за нашата страна в последните четири години. Към края на миналата година срещу България е имало 78 незавършени наказателни процедури - най-много за околната среда (18), превозите (14), вътрешния пазар (11).

През 2020 г. Комисията е открила общо 903 нови производства за установяване на неизпълнение на задължения. Това представлява увеличение с 13 % в сравнение с 2019 г., когато броят на новите случаи беше 797. През 2020 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС е имало срещу Дания, Финландия, Ирландия и Нидерландия, а най-голям брой — срещу България, Италия, Малта и Гърция.

"Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за европейците, тъй като то спомага да се гарантира, че те могат да се ползват от правата си и ползите, произтичащи от това право. Това важи в още по-голяма степен по време на избухването на пандемията от COVID-19, която оказа явно въздействие върху прилагането на правото на ЕС. Например много държави членки едностранно въведоха ограничения върху износа на лекарства, предпазни средства и други продукти, свързани с COVID-19. Когато бе необходимо, Комисията реагира на тези ограничения чрез спешни производства за установяване на неизпълнение на задължения. Комисията също така започна производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу 11 държави членки за това, че не са защитили правата на потребителите, които са закупили пакетни туристически пътувания и които не са получили подходящо обезщетение, след като пътуванията им са били отменени поради COVID-19", посочват от ЕК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във