Банкеръ Daily

Председателят на УНИЦЕФ:

България е лидер на световно равнище в защита на правата на децата

България е лидер на световно равнище в защитата на правата на децата. Това заяви новия представител на УНИЦЕФ Кристина де Бройн по време на среща с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Бройн постави висока оценка на постигнатото от страната ни в процеса по деинституционализация и Европейската гаранция за детето, като открои важността на инвестициите в развитието на децата до 3-годишна възраст.

Усилията ни са насочени към развитието на политики за равен достъп на всички деца до образование и здравеопазване, за превенция на бедността и насърчаване на социалното включване. От изключително значение е отглеждането на децата в семейна и близка до семейната среда. Политиките в тази сфера са водещи за правителството и българското общество. Те ще продължат да се развиват, за да се гарантира приемственост и устойчиво развитие, каза министър Донев. 

Той подчерта доброто сътрудничество между България и Фонда на ООН за децата за изпълнението на реформата за деинституционализация на грижите за деца.

Държавата ни е сред седемте страни, които реализират пилотен проект с финансиране от ЕК и подкрепа на УНИЦЕФ във връзка с Европейската гаранция за детето. Чрез него ще се приложат иновативни подходи за осигуряване на достъп до социални, здравни и образователни услуги за всички деца с акцент върху децата с увреждания и децата от бедни семейства.

Проектът се изпълнява в партньорство от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването в 10 общини в областите Бургас, Сливен и Стара Загора, каза министър Донев.

Той постави акцент и върху бъдещото изпълнение на програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), по която се предвижда значителен ресурс за подкрепа на всички деца чрез мерки за ранно детско развитие и предотвратяване на бедността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във