Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛГАРГАЗ ПОДСЛАДИ ХЛЯБА НА ПЕТ КОМПАНИИ

nbsp;


Пет компании си поделиха застраховането на Булгаргаз до април следващата година. Подадените оферти са били шест.


Кои дружества изтеглиха печелившите билети? Рисковете, свързани със служителите на газовата компания, са поверени на ДЗИ, основната част от машините, съоръженията и оборудването на Булгаргаз са застраховани в ЗПАД БУЛСТРАД, сградният фонд и част от ДМА са обезпечени в Общинска застрахователна компания. Защитата на моторните превозни средства, стоки и материали е поверена на ЗАД Енергия, а природния газ, който тече по тръбопроводите, бе застрахован в ЗПАД Алианц България.


Газовият монополист е сред фирмите с най-голяма стойност на дълготрайните материални активи и това естествено го прави привлекателен клиент за всеки сериозен застраховател у нас. Към края на 1999 (31 декември) активите на компанията възлизаха на ......млн. лева.(справка Белчо)


Първият търг за възлагането на застрахователната защита на служителите и собствеността на Булгаргаз бе проведен още в края на миналата година. Тогава мениджърите на компанията останаха недоволни от офертите и през януари обявиха нова, но този път ограничена процедура за възлагането на обществената поръчка. Основният мотив, от който се ръководеха в случая мениджърите на Булгаргаз, бе, че размерът на активите на компанията е прекалено висок и не е логично застрахователната й защита да бъде поверена на едно или две дружества. При повторното наддаване бе поставено ограничение: едно застрахователно дружество да поеме най-много 40% от цялата поръчка.


Подобрените оферти на застрахователите бяха подадени на 17 февруари. В рамките на един месец тръжната комисия се запозна с направените предложения и на 29 март внесе своето становище на заседание на директорския борд на Булгаргаз. Твърди се, че повторната процедура за възлагането на обществената поръчка е намалила значително цената на застраховките в сравнение с миналата година. Това потвърди и Кирил Гегов, изпълнителен директор на Булгаргаз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във