Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛГАРГАЗ ИЗПРАТИ УЛТИМАТУМА СИ НА ТОПЕНЕРДЖИ

Българският държавен доставчик на газ потърси капиталовите

си права, делегирани му с Разпореждане N73 от 24 юли

1997 г. на правителството. На 1 август изпълнителният директор

на Булгаргаз Васил Филипов призова българските акционери

в Топенерджи - Овъргаз Инк АД, Мултигруп

България холдинг АД, Първа частна банка АД и Химимпорт

АД, да му прехвърлят притежаваните от тях поименни акции в Топенерджи.

Ако се стигне до сделка, тя ще се извърши по реда

на чл. 185, ал. 2 от Търговския закон, според която прехвърлянето

на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано

в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Съществуват и неясноти. В искането си шефовете на

Булгаргаз ЕАД не конкретизират начина на прехвърлянето.

Ясно е, че то може да се извърши единствено като възмездна сделка

- чрез продажба или чрез замяна за други активи. Продажбата може

да се извърши по номинал или по пазарна цена на акциите.

В случая с Топенерджи става дума за прехвърляне

на големи пари - три четвърти от българското участие в Топенерджи.

Капиталовата квота на Булгаргаз ЕАД е

25.1 на сто, или 15.6 млн. лв., равни на 156 акции по 100 000

лв. всяка. Следователно Булгаргаз ЕАД претендира за

придобиването на капитал от 44.9 млн. лв., или 449 акции.

Как ще се развият събитията занапред, все още не

е ясно - още по-малко дали след предприетите от правителството

мерки цената на природния газ ще поевтинее?

Facebook logo
Бъдете с нас и във