Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛБАНК УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ ЕДИНАЙСЕТ ПЪТИ

Общото събрание на акционерите на БУЛБАНК реши


* Приема доклада на съвета на директорите за дейността на БУЛБАНК през 1997 година.


* Одобрява заверенията от БДО - България ООД счетоводен отчет на банката.


* Годишната печалба на банката за 1997 г. от 162.4 млрд. лв. да бъде разпределена по следния начин:


- 151.3 млрд. лв. за увеличение на капитала;


- 7.6 млрд. лв. за изплащане на дивидент в размер на 50% върху номиналната стойност на една акция;


- 3.5 млрд. лв. да бъдат разпределени по различните фондове на банката.


* Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на банката.


* Увеличава капитала на банката до 166.2 млрд. лева


Удесеторяването на капитала на БУЛБАНК и изплащането на значителен дивидент на акционерите й несъмнено ще бъдат сериозни аргументи пред чуждестранните инвеститори, когато започнат преговорите за продажбата й. Освен огромната си печалба кредитната институция има и солидни позиции във всички области на финансовото дело у нас. Тя е собственик на 35% от капитала на ОББ и на ЦКБ, както и на 61% от капитала на Корпоративна банка. БУЛБАНК притежава и 49% от капитала на Байериш-Булгарише Ханделсбанк и пакет акции в инвестиционния посредник Еврофинанс. Наред с това тя има позиции в застраховането и в пенсионните фондове. БУЛБАНК владее 6.25% от капитала на Булстрад и пакети от акции в пенсионните фондове Съгласие и Български пенсионен фонд.


Оценявам като много успешно участието на БУЛБАНК в изброените финансови структури. Смятаме и за в бъдеще да го поддържаме, като оценяваме участието си в някои от тези структури като стратегическо - заяви Чавдар Кънчев, председател на съвета на директорите на БУЛБАНК.


Той съобщи, че през изминалата година банката е отписала от баланса си задълженията за 1.16 млрд. щ. долара, произтичащи от външните дългове на държавата. Те са уредени в рамките на Парижкия клуб и при окончателното споразумение по уреждането на задълженията на Русия към България. След като от вземанията ни от Русия бяха извадени задълженията ни към руски банки в чужбина за около 900 млн. щ. долара, концентрирани във Внешэкономбанк, равносметката показа, че руската държава дължи на България 100 млн. щ. долара. До средата на тази година дългът ще бъде погасен с техническо оборудване и екипировка. Така БУЛБАНК отписа от балансите си въпросните 900 млн. щ. долара през декември миналата година, след окончателното уреждане на взаимоотношенията с Русия.


Председателят на съвета на директорите на БУЛБАНК Чавдар Кънчев уточни миналата седмица, че в балансите на банката отдавна не се водят задължения на държавата от над 700 млн. щ. долара към банките на бившия СИВ - Международната инвестиционна банка и Международната банка за икономическо сътрудничество.


На базата на споразумение, подписано между Министерството на финансите, МИБ, МБИС и БУЛБАНК като агент на държавата, тези задължения бяха изписани преди повече от две години.


В момента в баланса на БУЛБАНК се водят външни задължения в размер на около 240 млн. щ. долара, които са свързани с външния дълг на страната. В тях се включват остатъци по облигационни дългове към Япония, част от неразсрочените, но обслужвани задължения към държави членки на Парижкия клуб. В тази сума е включено и държавното задължение към Полската централна банка. С неговото уреждане се е ангажирало не само Министерството на финансите, но и министър-председателя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във