Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛБАНК УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ Й ЧАКАТ ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ

Очаквам БУЛБАНК да приключи 1997 г. с чиста печалба от над 100 млрд. лева. На годишното общо събрание, което ще се проведе в началото на април 1998 г., ще предложим на акционерите с тази печалба да бъде увеличен основният капитал на БУЛБАНК, който в момента е 15 млрд. лв. - заяви председателят на съвета на директорите Чавдар Кънчев след приключване на извънредното събрание на акционерите на банката. То се проведе на 29 декември 1997 г. в НДК. На него бе променен и допълнен уставът на кредитната институция в съответствие с изискванията на Закона за банките. Освен това бе избрано и ръководство на специализираната служба за вътрешен контрол. Неин началник ще бъде Христо Чанев, а заместник - Стефан Козовски.


И докато в НДК ръководството на банката отчиташе зашеметяващия за нашите условия резултат, в офисите служителите доволно потриваха ръце. Няма начин при тази печалба да не получим повишение на заплатите.


Акционерите на БУЛБАНК повериха заверката на баланса и отчета за приходите и разходите й за 1997 г. в ръцете на специализираната одиторска фирма БДО България.


Най-голям интерес на извънредното общо събрание предизвика отмяната на т.5 от решенията на акционерите, взети на годишното общо събрание, проведено на 17 април миналата година. Както уточни г-н Кънчев, всъщност става дума за отмяна на втората част от тази точка. Според нея, ако законодателството беше допуснало валутна компонента в капитала, БУЛБАНК трябваше да го увеличи до 277.3 млрд. лв. чрез емитиране на акции, деноминирани в щатски долари. Необходимо бе съветът на директорите на банката да направи заявление в съда за вписване на това решение на общото събрание на акционерите до 31 декември 1997 година. В средата на декември обаче ръководството на БУЛБАНК предложи на основния си акционер БКК решението да се отмени. Причините са, че законодателството не предвиди възможността за валутна компонента в капитала и че опасността от обезценката му бе премахната с въвеждането на Валутния борд.


Ако предвижданията на г-н Кънчев за чистата печалба за 1997 г. се сбъднат, в края на април 1998 г. капиталът на БУЛБАНК ще надхвърли 115 млрд. лева. Така по този показател тя ще заеме първо място в банковата ни система. Непосредствено след нея ще се нареди ОББ, чийто капитал в момента е около 76 млрд. лева. БУЛБАНК държи 35% от капитала на ОББ, 30% от ЦКБ и 62% от Корпоративна банка. Интересно е да се отбележи, че банковата група, чийто лидер е БУЛБАНК, към средата на тази година ще има акционерен капитал, чийто общ размер ще надхвърли 210 млрд. лева. Общият размер на акционерния капитал само на БУЛБАНК и на ОББ още в края на април ще е около 191 млрд. лева. Този огромен размер на капитала дава възможности БУЛБАНК и банките, в който тя държи големи пакети от акции, да развиват активна кредитна дейност. Банковата група ще може да отпуска синдикирани заеми до 20-21 млрд. лв. (около 12 млн. щ. долара), без те да бъдат класифицирани като големи. Така тя ще може да отговори на потребностите от финансиране на най-големите български предприятия. Разбира се, песимистите ще кажат, че БУЛБАНК винаги се е отнасяла резервирано към кредитирането. Изказването, което направи председателят на съвета на директорите на банката Чавдар Кънчев след приключването на извънредното акционерно събрание на 29 декември 1997 г., обаче показва промяна в политиката на кредитната институция.


В сравнение с началото на 1997 г. БУЛБАНК значително е активизирала кредитната си политика, особено през последните пет-шест месеца на 1997 година. Не мога отсега да прогнозирам поведението на банката през 1998 година. Но ако показателите за развитието на икономиката бъдат обнадеждаващи, БУЛБАНК ще реагира адекватно. Консервативната кредитна политика не е най-доброто решение при една благоприятна икономическа конюнктура - заяви г-н Кънчев.


Следователно, ако програмите за приватизация и преструктуриране продължат да се изпълняват и ако финансовата стабилизация се запази, БУЛБАНК и останалите кредитни институции, в които тя е голям акционер, ще насочат значителни средства към производствения сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във