Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛБАНК МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДАДЕНА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Приватизацията на БУЛБАНК
привлече осем от най-големите инвестиционни банки. Те вече са
заявили пред БКК интереса си да станат посредници при раздържавяването
на най-голямата българска кредитна институция. Между кандидатите
са Меrrill Lynch, Shroders Investment, UBS, National Westminster
Marcets, Leman Brothers и SBC Warburg Dillon Reed.


През октомври миналата
година БКК обяви, че започва да разработва схеми за раздържавяването
на БУЛБАНК. Още тогава бе казано, че по-голямата част от акциите
на консолидационната компания в банката ще бъде продадена на чуждестранен
стратегически инвеститор. Вторият по големина пакет от акции ще
бъде пласиран на чуждестранните фондови борси. Останалите акции
ще бъдат разпределени между инвеститори, които ще ги купят на
българската фондова борса, и мениджърите на банката, които също
се предвижда да участват в приватизацията й.


Първата крачка в процедурата
за раздържавяване на БУЛБАНК ще бъде направена, след като се приемат
балансът и отчетът за приходите и разходите й през миналата година.
Очаква се това да стане на общото събрание на банката през април,
когато акционерите й ще гласуват и за увеличение на капитала с
около 100 млрд. лева. След общото събрание БКК ще вкара в БУЛБАНК
независим оценител, който да определи нейната цена. На базата
на неговите заключения консолидационната компания ще проведе търг
за инвестиционен посредник. Фирмата, която го спечели, ще сключи
договор с БКК и ще поеме ангажимента да постигне определени параметри
при приватизацията на банката. Според изпълнителния директор на
БКК Петър Жотев БУЛБАНК може успешно да бъде приватизирана до
края на тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във