Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛБАНК И ВНЕШЭКОНОМБАНК РАЗЧИСТИХА ОСТАНКИТЕ ОТ ЛОНДОНСКАТА СДЕЛКА

БУЛБАНК и Внешэкономбанк постигнаха съгласие по проблемите, които пречеха за издължаването на руския дълг от 100 млн. щ. долара към България. След тяхното уреждане ще може да стартира погасяването на руските задължения, което ще става чрез доставката на стоки. Първоначално се предвиждаше 48 млн. щ. долара от дълга да бъдат платени с машини и съоръжения за черната ни металургия, а останалите 52 млн. щ. долара - с доставка на резервни части за българската армия. Такава бе договорката през 1995 г., когато руският дълг бе генерално уреден с междуправителствен протокол между България и Русия. Сега обаче може да настъпи промяна в списъка на стоките.


От подписването на протокола минаха около две години и половина. Оказа се, че изпълнението му се блокира от неизчистени технически спорове между БУЛБАНК и Внешэкономбанк по уреждането на една малка част от дълга - под 20 млн. щ. долара. Проблемът бе преодолян миналата седмица, когато председателят на съвета на директорите на БУЛБАНК Чавдар Кънчев заяви в предаване на националната телевизия:


Постигнахме споразумение, с което по взаимноприемлив начин се уреждат взаимоотношенията между България и Русия. Това вече създава всички необходими условия за реализацията на салдото от 100 млн. щ. долара в полза на България. Ние успяхме да намерим разумни решения на второстепенни, но все пак немаловажни въпроси, свързани със задълженията на България, които по никакъв начин не обременяват държавния бюджет.


Националната телевизия обаче неправомерно намеси в коментар след изказването задълженията на България към двете банки на бившия СИВ - МИБ и МБИС (които все пак работят и доста печелят). За какво всъщност става дума?


Дългът на България към двете банки на бившия СИВ от около 800 млн. щ. долара няма нищо общо с дълга на Русия към България. Това бе потвърдено и от заместник-министъра на финансите Пламен Орешарски.


Уреждането на дълговите взаимоотношения между България и Русия са последният отглас от неколкогодишните преговори, които България води с кредиторите си. През 1994 г. страната ни подписа сделката с частните банки кредиторки, членки на Лондонския клуб. С нея тя прие да обслужва държавните задължения към тях, формирани до края на 1989 г. - до този момент те се водеха в пасива на БУЛБАНК. В тази сделка обаче отказаха да участват няколко руски банки, базирани в чужбина и кредитирали българската държава отново с посредничеството на БУЛБАНК. Между тях са Донаубанк (Виена), Ост-Вест Ханделсбанк (Франкфурт), Москоу народний банк (Лондон и Сингапур) и Юробанк (Париж). Истинските мотиви за техния отказ и до момента остават неясни. Веднага след като България подписва сделката с кредиторите от Лондонския клуб, руските банки, които не участват в нея, прехвърлят на Внешэкономбанк и на Руската национална банка вземанията си от БУЛБАНК. Схемите на прехвърлянето също са неизвестни. По-важното обаче е, че с тези вземания, които стават собственост на Внешэкономбанк и на Руската национална банка, се намаляват вземанията на България по активното и търговско салдо към Русия. Остатъкът от 100 млн. щ. долара е в полза на нашата страна и след преодоляването на техническите проблеми между БУЛБАНК и Внешэкономбанк погасяването му ще започне през следващата година.


С уреждането на проблема между БУЛБАНК и Внешэкономбанк се изчистват последните остатъци от сделката на България с Лондонския клуб, заяви заместник-министърът на специален разговор с финансовите журналисти от медиите и ги помоли: Моля ви, даже и да намерите информация за схемата, по която се урежда този проблем, не пишете за нея. Руската страна е много чувствителна и всякаква информация, която изтича в печата по този въпрос, може да провали сделката. Уреждането на този проблем не е свързан с реални плащания. Спорът между БУЛБАНК и Внешэкономбанк обаче наистина бе много тежък и можеше да блокира погасяването на руския дълг. За радост този спор вече е решен - коментира Пламен Орешарски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във