Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУЛБАНК И ЦКБ ПОЛУЧИХА ОБЛИГАЦИИ ЗА 908 900 ДОЛАРА

Министерството на финансите емитира тригодишни гаранционни държавни облигации в полза на БУЛБАНК и Централна кооперативна банка с обща номинална стойност 908 900 щ. долара. Облигациите са прехвърлени съгласно чл.9, ал.1, т.2 от Закона за държавна защита на влоговете във фалирали банки. Както е известно, БУЛБАНК обслужва валутните сметки на обявените в несъстоятелност БЗК и ЕЛИТБАНК, а ЦКБ - на БАЛКАНБАНК. Емитирането на нови облигации се е наложило поради закъснели увеличения на валутните влогове в посочените фалирали банки.


Емисията на облигациите е с N BG 2040698115 от 11 май 1998 г. и с падеж на 7 май 2001 година. Лихвите по тях се изплащат на всеки шест месеца и са фиксирани. Размерът им се определя на базата на осреднения шестмесечен LIBOR плюс 2 процента. Това означава, че през ноември БУЛБАНК и ЦКБ ще получат първите лихвени плащания, каквато е и целта на МФ и БНБ. Лихвените купони на облигациите са делими от главницата и са свободно прехвърляеми при условие, че МФ и БНБ одобрят съответната STRIPS Програма на банките, кандидати да търгуват вторично финансови инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във