Банкеръ Weekly

Общество и политика

БУБ ПОДНОВИ НАДЗОРНИЯ СИ СЪВЕТ

Балканска универсална банка е погасила всичките си задължения към финансови институции. Това заяви Камен Иванов, член на надзорния съвет на кредитната институция. Според него в края на декември миналата година БУБ е изплатила с три месеца предсрочно дълга си от 1.6 млрд. лв. към ДСК. Освен това от октомври 1997 г. до януари тази година частната кредитна институция се е издължила изцяло с 400 хил. щ. долара към БНБ, с 412 хил. г. марки към ОББ и със 120 хил. щ. долара към ЮНИОНБАНК.


В момента банката разполага с 2.9 млрд. лв. реално внесен капитал. Вероятно няма да имаме проблеми да го попълним и до 10 млрд. лв., каквито са новите изискванията на БНБ. Към банката проявяват интерес и редица български фирми, готови да вложат пари - поясни Камен Иванов. Все пак не е изключено в новото увеличение на капитала да бъдат привлечени и чуждестранни инвеститори. По предварителни данни за декември БУБ ще отчете над 10% капиталова адекватност.


На последното си общо събрание, проведено през миналата седмица, акционерите са решили чуждестранният одит на БУБ да се извърши от Делойт и Туш, а вътрешният - от Българска финансово-счетоводна компания. Направени са и промени в състава на надзорния съвет. Вероятно за да не се компрометира името на банката, акционерите са одобрили решението на Сико Фарма ЕООД да излезе от НС. Известно е, че неин представител бе Йордан Пейчев, който обаче е следствен по делото ТСбанк. На мястото на Сико Фарма бе избран Ивайло Петров. Той ще участва в надзорния съвет като физическо лице. Останалите членове на НС са Васил Нинов - президент на Ники стар, доц. Стоян Стоянов, Камен Иванов и Илия Гьошев.


Засега управителният съвет на БУБ се състои само от двама души - Росен Керемедчиев и Галина Ковчева, които вече са получили лиценз от Централната банка. Третият член на УС - Таня Керемедчиева, неотдавна напусна кредитната институция и премина на работа в ТБ България инвест. Така мястото на третия изпълнителен директор в БУБ все още е вакантно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във