Банкеръ Weekly

Общество и политика

БТИБ ЗАБУЛИ СЪБРАНИЕТО СИ В МЪГЛА

По-малко от тридесет минути отне на акционерите на Българска търговска и индустриална банка провеждането на годишното общо събрание. Председателят на съвета на директорите на кредитната институция Васил Божков бе твърде пестелив в информациите си по отделните точки от дневния ред.


Според оскъдната информация БТИБ приключва 1997 г. с печалба от 29.846 млн. лева. Акционерите са одобрили годишния баланс и отчета за приходите и разходите на банката и са освободили членовете на съвета на директорите от отговорност. Балансовите активи на кредитната институция в края на миналата година са в размер на 14.943 млрд. лв., като делът на финансовите активи в тях е 76.91 процента. През 1997 г. банката е привлякла срочни депозити и средства по разплащателни сметки за близо 11 млрд. лева. От тях 9.9 млрд. лв. са във валута. Ръководството на БТИБ е отчело и изключително висока капиталова адекватност от 20.4%, а адекватността на първичния капитал е била 10.3 на сто.


Както научи в.БАНКЕРЪ, въпреки включената в дневния ред точка акционерите не са извършили промени в съвета на директорите на банката. Те най-вероятно са пропуснали и точката за попълване капитала на банката, който в момента е все още 1.4 млрд. лева. Причината е, че след десетина дни (на 26 юни) фактическият собственик на банката НОВЕ холдинг събира акционерите си на извънредно общо събрание, на което се предвижда да гласуват за вливането на БТИБ в Кредитна банка. Така от плещите на акционерите на БТИБ отпада проблемът с попълването на капитала. На 22 юни ще стане ясно и по-каква схема ще се извърши замяната на акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във