Банкеръ Weekly

Общество и политика

БСП иска да даде тласък на малкия бизнес

Една от целите на "Визия за България" е икономика за мнозина, не за малцина. Икономическата промяна, от която се нуждаем, изисква нови идеи и ново мислене. Това заяви по време на представянето на "Визията" пред делегатите на 49-ия конгрес заместник-председателят на парламентарната група на "БСП за България" Драгомир Стойнев. Той обясни, че за да поемем по нов път на икономическо развитие, трябва да увеличим потенциала на икономическия растеж, което означава: събуждане на вътрешния капитал; инвестиции в по-съвършени производствени технологии, заетост на по-квалифицирани работници; по-висока вътрешна добавена стойност; промяна в условията за правене на бизнес в страната; премахване на такса "корупция"; по-справедливо разпределение на богатството и на обществените блага.

"Ще приложим секторна стратегия за привличане на инвестиции в страната" продължи Стойнев. Приоритетно ще се насочват вложения в: нанотехнологиите, новите материали, фотониката, микро- и наноелектрониката, както и за внедряване на нови производствени схеми и системи. Според Стойнев това ще даде основа на широка гама от нови производствени процеси, стоки и услуги  като индустрии от ново поколение през следващото десетилетие.  

Драгомир Стойнев отбеляза също така, че във "Визията" е залегнал социален инвестиционен пакет - с държавно гарантирани ценни книжа и с по-висока доходност да се набират средства за финансиране на проекти в областта на социалните инвестиции, "зелената" икономика, новите форми на образование, селското стопанство, хидромелиорациите и др. Предвидено е и законодателство за предприятията с над 50% държавно или общинско участие, чиято цел е:  професионално мениджърско управление при конкурсно начало, отчетност и прозрачност в управлението, за да се гарантират приходи  в държавния и общинските бюджети. Става дума за такова управление на пазарен принцип, което да защити сектора от политически промени, да доведе до оздравяване на публичните предприятия и превръщането им в ефективен начин за трупане на финансови средства за държавата и излизане на българските държавни фирми на външни пазари.

Не на последно място, социалистите залагат на засилване на застрахователния капацитет на Българската агенция за експортно застраховане, за да се даде тласък на износа на малките и средните предприятия. "...Ще създадем  гаранционен фонд в подкрепа на корабостроенето и кораборемонта", каза Стойнев. Той добави, че във "Визията" на левицата не са пренебрегнати и ускореното продължение на процеса на облекчение на лицензионните режими и другите административни тежести, както и нуждата от законодателни инициативи, даващи втори шанс на закъсалите фирми.  Заместник-председателят на лявата парламентарна група потвърди позицията на БСП против приватизацията на обекти от национално значение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във