Банкеръ Weekly

Общество и политика

БСП - ГОТОВА ЗА ВЛАСТТА И ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ОКОПНА ВОЙНА

Георги Първанов, председател на БСП, пред в.БАНКЕРЪ


Г-н Първанов, измина доста време след извънредния конгрес на БСП. Можете ли вече да кажете промени ли нещо той в партията?


- Мисля, че онова, което залагахме в стремежа си за ускорено организиране на конгреса, до голяма степен успя да се реализира. Независимо от широкоразпространените очаквания за разцепление форумът постигна убедително единство на партията. Много е важно, че то се осъществи след остър идеен сблъсък в залата. Това показва, че става въпрос за единство около конкретна политика и ясни разбирания за стратегията и тактиката на БСП, а не на базата на кулоарни договаряния.


Друго съществено постижение на конгреса е, че той радикално катализира процесите на сближаване на левите сили в България.


Четиридесет и третият конгрес успя да демонстрира и повишения международен авторитет на Социалистическата партия, което за нас е много съществено.


А успя ли да промени общата атмосфера в самата партия?


- Разбира се. Аз самият съм изненадан от добронамереното приемане на резултатите от конгреса. Като изключим някои въпроси, които епизодично възникват тук-там, общо взето, членският състав и общинските ни съвети, т.е. тези, които в крайна сметка определят политиката на партията, приемат ситуацията оптимистично и вече работят доста активно за реализирането на новите решения.


Конгресът всъщност утвърди вашата политическа линия. Това повдигна ли самочувствието ви на лидер?


- Определено - да. Не са много форумите, на които новоизбраният лидер е побеждавал още на първия тур, и то с такова респектиращо мнозинство. Но аз приемам резултата не толкова лично, колкото като оценка за политиката, към която съм съпричастен. Тя може и да се персонифицира чрез мен, но самият аз не държа на това. При всички случаи конгресът ми даде ново самочувствие и ме импулсира да търся съответните кадрови решения в рамките на Висшия съвет и Изпълнителното бюро. Техният нов състав, според мен, вече създава реални предпоставки за значително по-работещ режим на висшето партийно ръководство.


Често говорите за своята политика. Бихте ли концентрирали нейните характеристики и отлики в няколко думи?


- Преди всичко - повече прагматизъм, по-голяма диалогичност и широко отваряне на БСП към левицата. Разбира се, на базата на по-отчетлив опозиционен облик, но в рамките на конструктивната, националноотговорна позиция, която партията поддържа. Аз не държа това да са непременно отлики от досегашното поведение на БСП. Добре съзнавам,


че политиката се нуждае от приемственост както на партийно, така и на ниво държавно управление. Все пак обаче има доста сериозни различия между поведението на БСП от изминалите години на прехода и последната година и половина. Мисля, че всеки добронамерен читател ще направи тази разлика.


Говорите за обединяване на левите партии в България. Не заглъхна ли тази тенденция след конгреса? Евролевицата все по често се дистанцира от вашите опозиционни методи. Тя не одобрява и подписката ви срещу назначаването на кметове.


- Моите впечатления са точно обратните. Фактът че подписите на ръководствата на БСП, на Евролевицата и на другите опозиционни парламентарни групи лежат на един лист, е достатъчно показателен. Но аз не държа ние да имаме съвпадение на позициите по всички въпроси. Напротив, съзнавам, че, както го беше казал един от класиците на нашето движение, Преди да се обединим, трябва да се разграничим.


Сега на етап разграничаване ли сте?


- Не. Но за да можем да накараме повече избиратели да гласуват за левицата, ние трябва да ги убедим, че всяка една от нашите организации е достатъчно различна и политически атрактивна сама по себе си. В този смисъл никак не съм склонен да драматизирам различията между нас. Ние не търсим самоцелно единение. Стремим се към обединение само по конкретни въпроси. Не бива да се търси единство на всяка цена, което би обезличило формациите. Всяка една от левите партии си има свой идейно политически облик.


Но начинът, по който представяте отношенията между вас, не очертава ли по-скоро единодействие по отделни въпроси, отколкото обединение в някаква рамка?


- Да. Задачата ни на този етап е именно постигане на единодействие, а не организационно обединение. Аз не желая да работя за обединение, което може да обезличи участващите формации от типа на това, което направи СДС. Ние залагаме точно на обратната тенденция - развиване и утвърждаване на отделните формации като основна предпоставка за стабилизацията на левицата, като цяло.


Къде във вижданията ви за единението на левицата се вписват отношенията ви с Жорж Ганчев?


- Жорж Ганчев не се вписва в лявото пространство и самоидентификацията на Българският бизнесблок го изпраща надясно от центъра. Но аз мисля, че взаимодействието на БСП с БББ, с ОНС и с други партии е напълно възможно именно на базата на търсене на общи решения за национално значими задачи. И това, което вече казах за левицата, че е възможно да работим съвместно по отделни проблеми, важи в не по-малка степен и за Бизнесблока.


Докъде все пак докъде стигна идеята за преливане на ваши депутати в негова група?


- Преливане не може да има. Ние обсъждахме по принцип една идея за създаване на нова парламентарна група с равнопоставено участие на наши депутати и на хора от Бизнесблока. Съществуват много различни варианти и възможности. Има много за и против тази идея. Силови и форсирани решения на този въпрос обаче не са невъзможни. Още по-малко ако не са приемливи за интересите на Парламентарната група на Демократичната левица.


Какви са различните варианти на идеята?


- Не мога да разсъждавам върху хипотетични варианти. Ако се отиде към такова решение, съм готов да го коментирам, но мисля, че този стремеж не бива да бъде самоцелен. Той е оправдан единствено ако е елемент от цялостната ни политика за стабилизиране на опозиционното парламентарно пространство. Към момента нямаме решение по въпроса.


Сега вниманието на партията ви е съсредоточено върху предложението на СДС кметските наместници да бъдат назначавани. Какви са вашите основни възражения?


- Това е една порочна идея. Тя противоречи на българските традиции и на нагласите на нашите избиратели. Лидерите на СДС добре знаят, че ако избирателят няма възможност да посочи кмета на собственото си населено място, той много трудно ще отиде да гласува за общинския кмет. Дори да допуснем, че се реализира вариантът за назначаване от общинските съвети, това предполага едни безкрайни договаряния и комбинации, особено като се има предвид очаквания пъстър състав на съветите. Затова мисля, че решението издава преди всичко страха на управляващите от вота на гражданите.


Казвате страх от вота, това трябва ли да се разбира като демонстрация на очакванията ви за успешни избори догодина?


- Определено мисля, че при добра организация ще постигнем сериозни резултати на местните избори. Разбира се, при подобна кампания е трудно да се отчетат загубите или победите. Отсега обаче мога да кажа, че на бъдещата карта на изборните резултати загубите ще са по-малко и ние ще затвърдим своето влияние в общините, в които управляваме и сега.


Тези изводи вероятно са от срещата ви с кметовете през миналата седмица?


- На тази среща бяха разменени преди всичко виждания и мнения, от които ние ще се стараем да почерпим идеи за бъдеща законодателна дейност. Искаме да бъдем полезни в усилията на кметовете и общинските съвети за стабилизацията на местната власт.


Не се ли притеснявате, че в бъдеще няма да имате необходимите ресурси и възможности да подпомагате кметовете, избрани с вашата бюлетина и това може да ви компрометира в очите на избирателите?


- Моето впечатление е, че независимо от изключително тежките условия повечето от кметовете дори и сега успяват да намерят подкрепа и да се справят много добре с проблемите. В крайна сметка те ще завършат успешно мандата. Според мен труден е преди всичко този мандат и ако успеем сега да прескочим бариерата, оттам насетне ресурсите ще бъдат все повече. Така че притеснения нямаме.


Продължавате ли все още да давате приоритет на парламентарните средства и да отричате масовия характер на БСП?


- Не може да съществува такова противопоставяне. Ето например ние с парламентарни средства отстояваме идеята за пряк избор на кметските наместници, но в същото време, за да сме по-убедителни, започнахме масова, общонационална подписка.


Значи има някакво развитие на идеята ви от зимата, БСП да се превърне в парламентарна партия?


- Никога не съм твърдял подобно нещо. Това противоречи на програмата ни и би било пагубно. Не е разумно такова сериозно достойнство на партията да бъде пропиляно с лека ръка.


Ако приемем, че БСП вече излезе от един от най-тежките периоди в историята си. Днес тя подготвя ли се отново за властта?


- Това е нещо много относително. Особено след неуспешния край на двегодишното ни управление нашите изисквания са вече доста високи. Затова отрано започнахме и идейната си подготовка. Подготвихме серия от документи, които превеждат на прагматичен език дългосрочната ни програма. Този път се стремим към изграждането на солидна политическа подготовка, за да можем да влезем във властта с максимално широка политическа база, в която да се създава коалиция, подкрепена от граждански структури и обществени организации. В процес на формиране е солидна кадрова система на БСП, която ще ни направи по-подготвени от СДС, когато те влязоха във властта.


Доказахте, че не сте човек на големите думи и обикновено формулирате надеждите си скромно, но все пак кога смятате, че БСП ще е готова да атакува властта?


- Властта не трябва да е самоцел. Тя обаче ни е необходима, за да да можем да реализираме идеите си. Ще повторя думите си, които изрекох пред ВПС непосредствено след като загубихме управлението. БСП трябва да е подготвена за скорошно връщане във властта, но е необходимо да е готова и за продължителна, позиционна окопна война. И въпреки че сме длъжни да посрещаме всички предизвикателства, не мога да се ангажирам с точна дата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във