Банкеръ Daily

Общество и политика

Брюксел инвестира над 2 млрд. евро в транспортни проекти

Европейският съюз подкрепя икономическото възстановяване във всички държави членки, като инвестира почти 2,2 млрд. евро в 140 възлови транспортни проекта. Тези проекти ще подпомогнат изграждането на липсващи транспортни връзки по целия континент, устойчивия транспорт и създаването на работни места. Проектите ще се финансират от Механизма за свързване на Европа  — схемата на ЕС за предоставяне на безвъзмездни средства в подкрепа на транспортната инфраструктура.

Този бюджет ще позволи на ЕС да напредне в постигането на своите заложени в Европейския зелен пакт цели в областта на климата. Приоритет се отдава на проектите за засилване на железопътната мрежа, в т.ч. трансграничните връзки и връзките с пристанища и летища. Превозът по вътрешни водни пътища ще се насърчи чрез увеличаване на капацитета и подобряване на мултимодалните връзки с пътната и железопътната мрежа. При морския превоз приоритет се отдава на проектите за морски превоз на къси разстояния при използването на алтернативни горива и за инсталирането на наземно енергоснабдяване на пристанищата с цел намаляване на емисиите от закотвените в тях кораби.

Комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: „Финансирането от ЕС за тази важна транспортна инфраструктура в размер на 2,2 млрд. евро ще даде тласък на възстановяването. От нея очакваме и да привлече инвестиции в размер на 5 млрд. евро. Проектите, в които инвестираме, са най-различни: от превоз по вътрешни водни пътища до мултимодални връзки, от алтернативни горива до мащабна железопътна инфраструктура. Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е един от основните ни инструменти за изграждане на устойчива на кризи и стабилна транспортна система, която е от решаващо значение не само засега, а и в дългосрочен план.“

ЕС ще подкрепи общо с 1,6 млрд. евро 55 проекта за железопътна инфраструктура по трасето на основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T). Сред тях е проектът „Rail Baltica“, с който балтийските държави се приобщават към европейската железопътна мрежа, както и трансграничният участък от железопътната линия между Дрезден (Германия) и Прага (Чехия).

Освен това близо 142 млн. евро ще бъдат инвестирани в 19 проекта за преход към по-екосъобразни транспортни горива. Редица проекти включват преобразуване на плавателни съдове, така че да могат да се движат с втечнен природен газ, както и изграждане на съответната инфраструктура в пристанищата.

Инфраструктура за алтернативни горива ще бъде изградена и за автомобилния транспорт: в пътната мрежа ще бъдат инсталирани 17 275 зарядни пункта и ще бъдат въведени в експлоатация 355 нови автобуса.

Девет проекта ще допринесат за оперативната съвместимост на железопътните линии в ЕС и за гладкото движение на влаковете през континента чрез Европейската система за управление на железопътното движение.От своя страна, модернизирането на локомотивите и железопътните релси с оглед на единната европейска система за контрол на влаковете ще повиши безопасността, ще намали времето за пътуване и ще оптимизира използването на железопътните трасета. Тези девет проекта ще получат над 49,8 млн. евро.

Проектите бяха избрани за финансиране чрез две конкурентни покани за представяне на предложения, обявени през октомври 2019 г. (редовна покана за представяне на предложения по МСЕ — Транспорт) и през ноември 2019 г. (покана за представяне на предложения по механизмa за смесено финансиране по МСЕ — Транспорт). Финансовото участие на ЕС е под формата на безвъзмездни средства, с различен дял на съфинансиране в зависимост от вида на проекта. За 10-те проекта, избрани по линия на механизма за смесено финансиране, подкрепата от ЕС трябва да се комбинира с допълнително банково финансиране (чрез заем, дългов капитал, собствен капитал или друга възстановима форма на предоставяне на средства).

В бюджета на ЕС за 2014–2020 г. програмата МСЕ разполага общо с 23,2 млрд. евро безвъзмездни средства за съфинансиране в държавите членки на ЕС на проекти за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). От 2014 г. — първата програмна година на МСЕ, бяха отправени шест покани за представяне на предложения за проекти (по едно на година). До момента по линия на МСЕ са подкрепени 794 проекта в транспорта на обща стойност 21,1 млрд. евро.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във