Банкеръ Weekly

Общество и политика

БРИТАНСКИЯТ ПАУНД ОТНОВО Е ФАВОРИТ

Валутата на Обединеното Кралство и през изминалата седмица се оказа без конкуренция. Високият основен лихвен процент, респ. солидният доход от деноминираните в британски лири активи, неприсъединяването на страната към бъдещото евро, повишените цени на горивата и независимата политика превърнаха паунда в най-привлекателния обект за търговия. Така бяха постигнати нови максимални стойности спрямо основните конкуренти, а европейската сесия приключи с котировки 1.6835 USD/GBP, 3.0750 DEM/GBP и 219.20 JPY/GBP.


Щатският долар се търгуваше в познатите граници между 1.8180-1.8330 DEM/USD и 128.50-130.50 JPY/USD. Въпреки че граничните стойности спрямо йената бяха пробивани неколкократно, минималните и максималните нива се задържаха за кратко време. Търговията беше основно техническа, изобилието от политически и икономически новини беше прието с умерен интерес и не раздвижи пазарите. От публикуваните фундаментални икономически данни за САЩ най-голямо внимание заслужават няколко показателя. Окончателната ревизия на реалния БВП за IV тримесечие на 1997 г. показва 3.7% годишен ръст и непроменено спрямо III тримесечие равнище на инфлация, което говори за стабилен и здравословен растеж. От друга страна, корпоративните печалби след облагането с данъци за IV тримесечие на 1997 г. са намалели с 2.3% в сравнение с предходното тримесечие, което може да се отдаде главно на влиянието на азиатската криза. Индивидуалните приходи и разходи за февруари са малко по-ниски от прогнозните, което за пореден път показва, че инфлацията поне на този етап не е проблем за САЩ. Европейската търговия приключи на нива 1.8265 DEM/USD и 130.15 JPY/USD.


С най-голям интерес през седмицата бе посрещнат пакетът от мерки за стимулиране на икономиката на Япония. Предполагаше се инжекция от максимум 10 трлн. йени за допълнителни разходи, но правителството изненадващо предложи 16 трлн. йени. Сумата впечатли участниците в пазара и свали щатския долар до 127.70 JPY/USD. Но след като не бяха оповестени никакви подробности около намеренията за изразходването й и по отношение на евентуални данъчни стимули, търговците отново загърбиха японската валута. Още повече с настъпването на новата финансова година се очаква засилен износ на капитали от Страната на изгряващото слънце. Отрицателно влияние оказа и рекордната за февруари безработица от 3.6% срещу 3.5% през януари.


У нас, след летаргията, обхванала междубанковия валутен пазар в началото на седмицатаq беше регистрирано засилено търсене на валута в четвъртък. Купувач бе голяма банка. Дневният оборот достигна впечатляващите 262.564 млн. г. марки. В седмичен разрез среднодневните обеми достигаха 99.8 млн. г. марки при 27% участие на щатския долар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във