Банкеръ Weekly

Общество и политика

БРИБАНК УВЕЛИЧАВА ДВОЙНО КАПИТАЛА СИ

Акционерите на Българо-руската инвестиционна банка обсъдиха девет точки на годишното си общо събрание миналия петък. Българо-руската банка премина миналата година от едностепенна към двустепенна система на управление и смени председателя на своя първи надзорен съвет Емил Кюлев. Пак през 1997 г. кредитната институция се сдоби с водещ американски акционер - инвестиционната банка Wasserstein parella, която закупи 24.7% от капитала на БРИБанк.


Общото събрание на 3 април отчете финансовите резултати, постигнати от БРИБанк, и обсъди бъдещата й стратегия. През 1997 г. банката запази основните си финансови показатели на равнище, значително по-високо от това, което определят банковите регулации. Въпреки стагнацията на финансовия пазар БРИБанк отчита близо 30% ръст на активите си и стабилен кредитен портфейл. Тя е първичен дилър за ДЦК, емитирани по Наредба N5 и агент по обслужването на сметки от държавния бюджет.


Акционерите приеха доклада на специализираната одиторска фирма БУЛ ОДИТ ООД по годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите. Те одобриха кандидатурата на същия одитор за 1998 година.


Собствениците на капитала решиха нетната печалба на банката за 1997 г. от 264.5 млн. лева да бъде включена във фонд Резервен. Брутната печалба на БРИБанк преди заделяне на законовите провизии е 11.3 млрд. лева. До 1 юли собственият капитал на институцията ще се увеличи двукратно - от 5 млрд. на 10 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във