Банкеръ Weekly

Общество и политика

БРИБАНК СИ СМЕНИ ИМЕТО И ЦЕЛИТЕ


Българо-руската инвестиционна банка проведе поредното
за тази година общо събрание на акционерите. В първоначално обявения
от управителния й съвет дневен ред фигурираше само една точка
- промени в устава на кредитната институция, свързани с уточняването
на статута на емитираните от нея ценни книжа. Акционерите решиха
занапред акциите на банката да са обикновени, поименни и безналични,
като прехвърлянето им между инвеститорите ще има действие от момента
на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар. Правата
върху тези акции ще се установяват с документ за регистрация,
издаден от депозитара. В него ще се води и Книгата на акционерите
на банката.


Според източник от БРИБАНК промените в устава са
продиктувани както от изискванията на Закона за ценните книжа,
фондовите борси и инвестиционните дружества, така и от стремежа
за опростяване и насърчаване на борсовата търговия с нейните акции.


Акционерите приеха предложението на Българо-руската
инвестиционна банка да се преименува в Българска реконструкционна
и инвестиционна банка. Промяната подсказва, че от приоритетите
на БРИБАНК отпада бизнесът с Русия и занапред тя ще се насочи
предимно към финансирането на структурната реформа и инвестиционното
банкиране.


След получаването на писмено съгласие от БНБ мениджърите
на финансовата институция ще променят фирмата на банката и в търговския
регистър при Софийски градски съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във