Банкеръ Weekly

Общество и политика

БРИБАНК ЩЕ ВДИГНЕ ТАЙНАТА ОТ ПУЛОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Светослав Божилов, прокурист на Българо-руската инвестиционна банка, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н Божилов, как ще се отрази руската криза върху операциите на БРИБАНК на капиталовия пазар? Говори се, че банката е инвестирала в пакети с акции от масовата приватизацията над 500 млн. лева собствени средства. Успяхте ли да се освободите от тези книжа, преди ценовата криза да порази българския капиталов пазар?


- Банката никога не е притежавала по-значителни пакети акции от масовата приватизация, а ги е купувала за свои клиенти, главно американски инвеститори. Разбира се, ние ги посъветвахме да продават още в първите часове след обявяването на девалвацията на рублата и мисля, че тези, които се вслушаха в съветите ни, спечелиха. Това са портфейлни инвеститори, които имат желание за дългосрочно притежаване на акции от български фирми. Надявам се, че много скоро ще можем да изкупим обратно за своите клиенти продадените веднъж пакети с акции, но на цени, близо три пъти по-ниски.


Известно е, че БРИБАНК е един от основните играчи на дълговия пазар, поддържайки портфейл с валутни ЗУНК-облигации в размер до 10 млн.щ.долара. Опазихте ли банката от срива в цените на тези книжа?


- Банката притежава значителен портфейл от левови и валутни ДЦК, защото има право да обслужва бюджетните сметки. Сумата, която вие посочихте, е приблизително равна на точния размер на портфейла, но той е неприкосновен портфейл, който поддържаме по регистъра в Централната банка, и не търгуваме с него.


Смятате ли, че сегашният момент е удобен за завръщане на нашия капиталов и дългов пазари или ще предпочетете да изчакате по-добри времена?


- Като основен маркетмейкър БРИБАНК постоянно търгува с големи обеми ЗУНК-облигации, с ДЦК, емитирани по Наредба N5 и с корпоративни акции за сметка на своите клиенти. Съгласувано с тях успяхме да продадем пакети книжа на цени, по-високи от сегашните с близо 25% и повече. Вероятно скоро ще посъветваме клиентите си да ги закупят обратно, но това ще стане едва когато преценим, че наистина на капиталовия пазар е достигнато дъното на цените.


Как азиатската и руската кризи се отразиха върху бизнесотношенията на вашата банка с партньорите й в България и на Запад?


- Не бих казал, че повечето български финансови институции са оценили сегашното и бъдещото въздействие на тези кризи. В този смисъл няма и промяна на взаимоотношенията ни с тях. Колкото до западните ни партньори, там протичат две успоредни тенденции. От една страна, се увеличава доверието в нас на големите финансови институции, с които работим на международните капиталови пазари, защото останахме един от малкото им стабилни и постоянни партньори на Изток.


От друга страна, интересът към България бележи очевиден и сериозен спад и тази тенденция ще затруднява привличането на нови чуждестранни инвестиции с усилването на последиците от финансовите кризи в Азия и Русия.


Как върви работата по приватизацията на петте водещи предприятия от пул ВПК? Възможно ли е миноритарен дял от тези ценни книжа да бъдат пуснати за продажба чрез Българска фондова борса?


- Вероятно ще бъде доста трудно - при съществуващия инвестиционен климат в света, да се продадат българските военни заводи. Това, което бих подчертал, е, че методът на работа, който сме избрали, е правилен. Според мен е необходимо да се извършат редица промени в нормативните документи с оглед потенциалните купувачи да получат правата за производство и търговия със специална продукция без сериозни пречки. На второ място, там, където държавата желае да запази 34% капиталова квота в продаваните дружества, например в АрсеналАД, трябва много прецизно да се дефинират ограничените правомощия, които съгласно уставите на дружествата държавата ще си запази. Ако те са прекалено големи, с блокираща възможност едва ли не по всички въпроси, не мисля че, ще се намери купувач освен работническо-мениджърските дружества.


Що се касае за БРИБАНК като инвестиционен посредник, искам да отбележа, че независимо от политиката на пълно информационно затъмнение, възприета от повечето инвестиционни посредници по другите пулове, ние ще се опитаме да наложим отново нашата философия за пълна публичност (в рамките на позволеното от търговската тайна и законите) и пазарност на подхода. В този контекст смятаме на всеки няколко седмици да оповестяваме публично каква част от работата по приватизацията на пула е извършена, с какви проблеми сме се сблъскали, с какви потенциални клиенти сме водили разговори и какво смятаме да правим в бъдеще.


Мисля, че предлагането на пакети с акции на предприятия от пул ВПК на фондовата борса е невъзможно по две причини. Първо, Агенцията по приватизация е декларирала отрицателното си отношение към приватизацията чрез фондовата борса и това си е нейно право. Второ, спецификата на пул ВПК засега не предполага наличие на много собственици във всяко отделно предприятие до момента, в който раздържавените фирми не подобрят финансовото си здраве.


Смятате ли да предложите на български предприятия от реалния сектор възможност да набират нов капитал с добре познатите на Запад инвестиционни схеми?


- Тези инструменти са отдавна предложени на повечето наши клиенти и считаме, че това ще бъде стратегическият път, по който българската финансова система ще си осигури финансиране на структурни проекти, необходими в производствения сектор. За съжаление международните кризи и вече привършващият розов етап от функциониране на валутния борд най-вероятно ще отложат реализирането на по-мащабни инвестиционни начинания за след години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във