Банкеръ Weekly

Общество и политика

БРИБАНК ЩЕ УХАЖВА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФОНДОВЕ

Българо-руска инвестиционна банка официално анонсира миналата седмица своята нова услуга - договор за репо на акции. Тя твърде много напомня доверителното управление на капиталови фондове, въпреки че притежава и редица специфични характеристики, които в значителна степен задоволяват очакванията на дребния български инвеститор. По всеобщо мнение той хем не иска да се раздели със своите акции от приватизационните фондове, хем не може или не желае да се занимава професионално с тяхното управление. Именно този пасивен контингент инвеститори е новият обект в маркетинговата стратегия на БРИБАНК.


От Българо-руската инвестиционна банка съобщиха, че през последните месеци са изпълнявали поръчките за покупко-продажба на акции на най-малко 1000 човека седмично, а по сведения на Централния депозитар над 25% от всички трансфери с корпоративни ценни книжа от масовата приватизация се извършват през БРИБАНК. На този фон услугата договор за репо на акции е само част от пазарната политика на банката. Договорът се сключва за срок от 18 месеца, срещу което кредитната институция предлага на своите клиенти фиксиран доход, равен на 10% от пазарната цена на акциите им към деня на сключване на сделката. Тези пари се изплащат на инвеститора авансово и надвишават почти два и половина пъти банковите лихви за аналогични по размер левови депозити. Ако по време на действието на репо-договора емитентът на книжата обяви дивидент за своите акционери, БРИБАНК се задължава да разкрие на клиентите си лична сметка в банката или да им изплати дивидента в брой. След изтичане на срока на репо-сделката влогонабиращата институция връща акциите на техния собственик.


Банката ще предоставя на своите контрагенти и подходяща пазарна информация за приватизационните фондове - в какви предприятия са инвестирали набраните бонове, каква част от придобитите пакети с акции са продали, какви са очакваните печалби. Финансовата институция поема задължението да информира своите контрагенти и за всички други събития като увеличение на капитала на фонда или капитализация на дивидентите.


Какво ще спечели БРИБАНК от новата услуга? Очевидно тя е необходима част от усилията й да завземе солидни позиции в управата и в капитала на холдинговите структури, в каквито се преобразуваха повечето приватизационни фондове. С агресивни цени БРИБАНК закупи твърде много акции в предприятия от масовата приватизация и сега пристъпва към втория етап на операцията - елегантно овладяване и на ръководствата на холдингите. Тя ще гласува с доверените й акции на общите събрания и ще налага изгодни на нея решения. Същевременно банката предприема и застрахователен ход срещу насищането на нейните активи с акции на приватизираните предприятия, защото ще поставят на изпитание балансовите й параметри, които стават зависими от пазарния курс на закупените акции. Така че БРИБАНК ще участва активно на капиталовия пазар, за да не допусне по-значителни колебания в цените, предизвикани от спекулации с ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във